Salangen-Nyheter

Leansmánni hámádatrievdadeami birra:

- Dovdat olbmuid

Leansmánni Siellagis, Hans Roar Rasmussen oaivvilda ahte ii ábut váldit eret politiijaid geat dovdet iežaset guovllu. GOVVA: JON HENRIK LARSEN

VUOTNASIIDA: Matta-Romssa regiovdnaráđđi leat buktán ovdan gulaskuddancealkámuša mii geahččá livččii go jierpmálaš unnidit politiijaguovlluid loguid. Leansmánni Siellaga suohkanis, Hans Roar Rasmussen (govas) oaivvilda ahte ii ábut váldit eret politiijaid geat dovdet olbmuid ja guovllu ássit.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse

“Mii vásihit ahte rievdadusat regiovnnain maŋemuš jagiid leat dagahan ahte resursat dál lea vearrábut olahit álbmogii, earenoamážit go gozihanáiggit leat lassanan. Rievdadusat leat mielddisbuktán sentraliserema politiijain ja heajubuš fuolaheami máŋga hálddašanbargguin”, mii sáhttit lohkkat cealkámušas mii lea ovdanbuktojuvvon.

Čalmmustahttin

Ráđđi dieđiha viidásit ahte eaktu lea ahte boahttevaš organiseren mielddisbuktá resursajuogadeapmi mii deattuha oassálasti ja čalmmustahttin politiijain maiddai doaresbealde guovlluin.

Eastadeapmi

- Mii eat ábut váldit eret dan vejolašvuođa mii mis dál lea, ahte politiijat dovdet ássiid ja ássit geat dovdet iežaset politiijaid. Dát lea vuođđun politiija eastadanbarggus, muitala leansmánni Hans Roar Rasmussen neahttaáviisii. Siellaga leansmánnekantuvra leat sádden sin evaluerenraporta regionaliseremis hálddahussii sin politiijaguovllus. Dás boahtá ovdan leansmánnekantuvra cealkámuš dán áššis.