ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
Salangen-Nyheter

Nedsatt av regjeringen:

Dybdal med i kommisjon

KOMMISJON: Ibestadværingen Knut Erik Dybdal skal være med i Regjerings koronakommisjon. Her er han avbildet med Thor Hushovd ved en tidligere anledning i forbindelse med Arctic Race. FOTO: JON HENRIK LARSEN

SJØVEGAN: Ibestadværingen Knut Erik Dybdal ble fredag utnevnt som medlem i regjeringens nye koronakommisjon.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse

Det ble klart i en pressemelding i regi av regjeringen fredag.

Kommisjonen settes ned for å få en grundig og helhetlig gjennomgang og evaluering av myndighetenes håndtering av pandemien. Kommisjonen skal i sitt arbeid se hen til hvordan pandemien og de samfunnsmessige konsekvensene har vært håndtert i andre land det er relevant å sammenlikne Norge med. Kommisjonen skal også vurdere erfaringene med internasjonalt og regionalt samarbeid, og vurdere behov for tiltak for å få samarbeidet til å fungere bedre, skriver Regjeringen på sine nettsider.

Kommisjonen skal levere sitt arbeid innen utgangen av mars 2021. Dersom kommisjonen kommer til at det ikke er grunnlag for å trekke endelige konklusjoner på dette tidspunktet, skal kommisjonen levere en delrapport som omfatter planverk og beredskap, sett hen til tidligere pandemier og scenarier, samt håndteringen av utbruddsfasen våren 2020 innen utgangen av mars 2021. Kommisjonen kan utarbeide flere delrapporter dersom dette anses hensiktsmessig, men disse skal i tilfelle offentliggjøres samtidig med at kommisjonen avgir sin endelige rapport, skriver Regjeringen videre i pressemeldingen.