Salangen-Nyheter

Sámi dáiddáriiguin:

Eanet áŋgiruššan

Sámediggeráđđi Vibeke Larsen háliidit loktet sámi dáidda- ja kulturealáhusa.

SÁPMI: Sámediggeráđđi ovddidii sámediggedieđáhusa dáidaga ja kultuvrra birra Sámedikki dievasčoahkkimii guovvamánu 27. b. dán jagi. Dieđáhusas čujuhuvvo ođđa bálgá boahtteáiggi sámi dáidda- ja kulturpolitihkkii.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

- Váldoulbmil lea luovvat dakkár ealli ja máŋggabealat sámi dáidda- ja kultureallima, mas lea buorre kvalitehta ja mii lea buohkaide olámuttus. Seammás mii háliidit loktet sámi dáidda- ja kulturealáhusaid, mii sáhttá váikkuhit dasa ahte eanet sámi dáiddárat sáhttet birget dainna maid sii ráhkadit, dadjá sámediggeráđđi Vibeke Larsen. Ođđa doarjjaortnet lea oassin dán loktemis. Vuoruhemiin biddjojuvvo stuorát deaddu dakkár hutkkálaš doaimmaide, mat sáhttet leat mielde ovddideamen sámi ásahusaid ja lunddolaš arenaid.

Stipeanda ordnet

Sámediggi lea maid vuoruhan doarjut nuorra sámi dáiddáriid álggahanstipeanddaiguin.- Lea oahpis ahte álgit dáiddárin ii leat álo nu álki. Danne mii leat oaidnán dárbun ahte ođđa ortnegii galgá maiddái gullat álggahanstipeanda nuorra sámi dáiddáriidda, cealká ráđđelahttu Larsen. Ohcanáigemearri lei dán jagi cuoŋománu 1.beaivvi.