Salangen-Nyheter

Videreutvikler skoletilbud:

Eget samarbeidsutvalg

Fra venstre på bildet; Erling Bratsberg, Sissel M Johansen, Liv Marit Bobakk, Ivar B Prestbakmo, Randi Lillegård, Jon Myrmel, Paul Håvard Zylla var ikke tilstede da bildet ble tatt.

SJØVEGAN: Tirsdag denne uken ble ett regionalt samarbeidsutvalg for Sjøvegan videregående skole formelt etablert med ordførere fra tre kommuner tilstede.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Som de fleste kjenner til, har Sjøvegan videregående skole en rekke ganger vært utsatt for nedleggelsestrusler, samt trusler om linjekutt fra Troms fylkeskommune. Etter initiativ fra Salangen kommune inviterte ordfører i Salangen, Ivar B. Prestbakmo de kommunene som i størst grad har ungdommer som velger Sjøvegan videregående skole, til å delta i et regionalt samarbeidsutvalg i forhold til videregående skole. Alle inviterte kommuner responderte positivt på dette og det regionale samarbeidsutvalget hadde sitt første møte tirsdag 31 januar på nettopp på Sjøvegan videregående skole.

Utvalgets viktigste arbeidsområder vil være:

1. Bidra til og arbeide med å videreutvikle et bredt nok og godt nok videregående skoletilbud ved Sjøvegan vg skole, som sikrer ungdommen et framtidsrettet og kvalitativt godt nok tilbud som møter områdets behov for kompetanse og sikrer ungdoms muligheter.

2. Være en sterk pådriver ifht å videreutvikle Sjøvegan vg skole, der skolen innehar en viktig regional nærings- og samfunnsmessig funksjon i samhandling med næringsliv, kommuner og spennende kompetanse- og utviklingsmiljøer. Noen stikkord som vil kunne være viktige elementer i forhold til de to hovedstrategiene: - Entrepenørskaps-/grûnderskole, Framtidsrettede undervisningstilbud (både viderutvikling av dagens og etablering av nye tilbud), Sterke og varige samarbeidsmodeller med både dagens og nye samarbeidspartnere, Et viktig nav i relasjon til regionale/lokale utviklings- og kompetansemiljøer.

Fundament

Ordfører i Salangen, Ivar B. Prestbakmo er svært fornøyd med jobben som nå gjøres. - For Salangen kommune og meg som ordfører er etableringen av det regionale samarbeidsutvalget et viktig fundament, og en viktig del av det nærings-, og samfunnsutviklingsarbeidet vi har og fortsatt skal ha sterkt fokus på, sier Prestbakmo. Randi Lillegård er valgt til leder og Jon Myrmel valgt til sekretær for det regionale samarbeidsutvalget for Sjøvegan videregående skole.

Det regionale samarbeidsutvalget består forøvrig av følgende personer:

- Sissel M Johansen, formannskapsmedlem Ibestad Kommune

- Erling Bratsberg, Ordfører Lavangen kommune

- Randi Lillegård, Ordfører Dyrøy kommune

- Liv Marit Bobakk, Varaordfører Bardu Kommune

- Paul Håvard Zylla, formannskapsmedlem Gratangen kommune

- Jon Myrmel, formannskapsmedlem Salangen kommune

- Ivar B Prestbakmo, Ordfører Salangen kommune