Salangen-Nyheter

Leserinnlegg fra Senterungdommen:

- Ekstremt skuffet

Troms Senterungdom ved leder Sandra Borch (bildet) er ekstremt skuffet over avgjørelsen til idrettsstyre og setter nå et stort spørsmålstegn ved Trond Giskes vaklete opptreden under hele prosessen.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

På bildet:

Sandra Borch i Troms Senterungdom er ekstremt skuffet over OL-avgjørelsen.

LESERINNLEGG:

Jeg har vanskeligheter med å forstå begrunnelsen til idrettstyret, og synes rett og slett den ikke holder mål, forteller Sandra Borch i en pressemelding overfor nettavisen.- Paule sa at de har gjort en prioritering som kommer hele idretts-Norge til gode, ikke bare Tromsø-O L. Hva vil det si? At vi skal fortsette å satse på idrett sør for Trondheim. Dette er et svakt argument da idrettsstyret for bare noen måneder siden kom til en konklusjon om at Tromsø O L ville bli et helt fantastisk arrangement. Tromsø 2018 ville absolutt gagne idretts-Norge.

Da den nye rapporten ble lagt frem og Tromsø 2018 ville koste mer en det som tidligere var antydet fant idretten plutselig ut at de ikke hadde råd. Kostnadene idretten må ut med er heller ikke et argument for et nei. Næringslivet i Nord Norge hadde gitt de 200 ekstra millionene som var avviket mellom det som idrettsstyret mente var akseptabelt å bruke, og det Veritas-rapporten kom fram til. Derfor klarer jeg ikke helt å se hva det var å diskutere for idrettsstyret. Å begynne å snakke om helsepolitikk og amfunnsansvar for å forsvare sitt nei blir for dumt. Så lenge kostnadene for idretten ikke ble høyere enn de 650 millionene de allerede hadde signalisert de kunne strekke seg til burde de sagt ”ja takk” og sendt saken videre til regjeringen, som er det folkevalgte organet som skal vurdere de totale kostnadene for staten i forbindelse med statsgarantien, noe som tydeligvis er glemt i denne debatten. Hvor er demokratiet?

Det er ikke bare idrettsstyret ved Tove Paule jeg setter et spørsmålstegn ved. Også arbeiderpartiets Trond Giske mener jeg har vært feig i prosessen. Han har kastet ballen i fanget på idrettsstyret og vist en negativ innstilling den siste tiden, særlig etter at Veritas-rapporten ble lagt fram. Var det ikke nå vi skulle vise at vi satset på nordområdene? I regjeringen er det tydeligvis bare Senterpartiet som fortsatt er klar i sin tale; vi ønsker å satse på nordområdene og mener et O L ville vært et fantastisk bidrag!

Jeg presiserer nok en gang at idrettstyret skulle vurdere om et O L i Tromsø ville gagne norsk idrett. Og det vil det, helt klart. I Tromsø og Nord Norge mangler vi ulike arenaer for å kunne drive idrett. Hvordan kan man da si at det ikke vil gagne norsk idrett? Jeg merker jeg rett og slett blir forbannet, det skulle satses på nordområdene, og dette er absolutt ikke et skritt i den retningen Noe som er helt klart er at vi aldri må gi opp. Senterpartiet skal fronte denne krigen videre.