Salangen-Nyheter

Påminnelse fra Viltnemda

Elgfare langs veiene

Det er for tiden en del elg i området, og viltnemnda oppfordrer folk om å være observante i trafikken og holde øynene åpen. Enkelte strekker er mer utsatt enn andre.

På grunn av forholdene er det for tiden stor elgfare i store deler av Salangen og Lavangen kommune. Viltnemnda oppfordrer alle som ferdes i trafikken om å holde øynene åpen og være observant.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse

Riktig varslingssted

Det er særlig strekningen fra Vasshaug og opp til Kistefoss og fra Skårvika til Løksebotn hvor elgfaren er størst, men det er mye elg overalt og de er særlig aktive i grålysingen og i skumringen.

Skulle uhellet først være ute så ringer man å melder fra til politiet på telefon 02800, så vil de videreformidle beskjeden til de rette instansene.