Salangen-Nyheter

Samfunnsbyggeren og historikeren i Salangen er død:

Eliseus Johan Rønhaug (91) har gått bort

Eliseus Rønhaug (91) var vararepresentant for Arbeiderpartiet i Salangen kommunestyre helt frem til det siste. Her er et bilde tatt av han i kommunestyret i Salangen i februar i 2022.
 Foto: Jon Henrik Larsen

Eliseus Rønhaug (91) var vararepresentant for Arbeiderpartiet i Salangen kommunestyre helt frem til det siste. Her er et bilde tatt av han i kommunestyret i Salangen i februar i 2022. Foto: Jon Henrik Larsen

Den 26.desember gikk samfunnsbyggeren, læreren, politikeren og historikeren Eliseus Johan Rønhaug (91) bort. Han etterlater seg et stort tomrom i Salangen-samfunnet.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Sist oppdatert: 29.12.2022 kl 19:10

Annonse
Annonse

Eliseus Johan Rønhaug i en engasjert skoletime som lærer på Sjøvegan videregående skole.
 Foto: Privat

Eliseus Johan Rønhaug i en engasjert skoletime som lærer på Sjøvegan videregående skole. Foto: Privat


Nyheten har vært på folkemunne i Salangen de siste dagene, men ble offisielt bekreftet i dag da nettavisens redaksjon fikk informasjon fra Eliseus Johan Rønhaugs bror, Jan B. Rønhaug.

- Eliseus, var til tross av sin høye alder var meget oppegående, men måtte i år pga av sykdom fra vike sin vanlige juletur til Bodø og dro i stedet til Narvik hvor vi har vår mellomste broder, Bjørn. Her ble han godt mottatt av Eva og Bjørn og slapp å feire jul alene på Rønhaug i Salangen. Hos Eva og Bjørn fikk Eliseus en koselig julehøytid som vi er takknemmelig for, men likevel skulle Eliseus tid stoppe der andre juledag, skriver Jan B. Rønhaug til nettavisen.

Eliseus Rønhaug var sterkt pådriver for at det skulle reises en bauta etter tidligere ordfører og sogneprest i Salangen, Per Tønder utenfor Salangen kirke. Som tenkt, så gjort - i juli 2017 kom bautaen på plass og ble offisielt avduket.
 Foto: Jon Henrik Larsen

Eliseus Rønhaug var sterkt pådriver for at det skulle reises en bauta etter tidligere ordfører og sogneprest i Salangen, Per Tønder utenfor Salangen kirke. Som tenkt, så gjort - i juli 2017 kom bautaen på plass og ble offisielt avduket. Foto: Jon Henrik Larsen


En viden kjent salangsværing

Eliseus Johan Rønhaug var en annerkjent salangsværing. Det bevises igjennom hans uttrettelige innsats for bygda på mange måter. Han var engasjert i politikken, historielaget men også i Sjøvegan videregående skole. Sistnevte var hans arbeidsplass i hele 20 år, som lærer og inspektør.

I 1962 flyttet Rønhaug som nyutdannet som lektor til Tingvoll kommune i Møre og Romsdal. Der traff han sin kone, og i august 1965 dro de sammen til Salangen og giftet seg på Herredshuset. Sistnevnte bygning var Rønhaug veldig opptatt skulle bevares for ettertiden, og ikke rives.

Første Ap-leder i Salangen

Rønhaug var også aktiv innenfor politikken for Arbeiderpartiet, og da han flyttet tilbake til Salangen i 1975 ble han møtt med åpne armer av sine partifeller, noe som førte til en karriere som kommunepolitiker, og han ble den første Arbeiderparti- lederen i Salangen etter kommunedelingen våren 1976.

- Det året var det også kommunevalg, hvor Per Tønder ble valgt som ordfører og jeg ble varaordfører, hvor jeg satt i 10 år, har Eliseus Johan Rønhaug tidligere fortalt i intervju med nettavisen.

Eliseus har vært folkevalgt i Salangen igjennom mange år for Arbeiderpartiet. Han var vararepresentant for partiet i nåværende periode, og tilstede i februar-møtet i år i kommunestyret. Rønhaug var Norges eldste kommunestyrerepresentant på nåværende tidspunkt. Dette i følge Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Jubilanten Eliseus Rønhaug (midten) og hans to brødre Bjørn og Jan. De var alle tilstede på 90 års feiringen av Eliseus på Medby grendehus i august 2021. FOTO: PRIVAT
 Foto: Privat

Jubilanten Eliseus Rønhaug (midten) og hans to brødre Bjørn og Jan. De var alle tilstede på 90 års feiringen av Eliseus på Medby grendehus i august 2021. FOTO: PRIVAT Foto: Privat


Rønhaug var også svært engasjert i lokalbutikken, og da spesielt den lokale Coop- butikken. Han var med i lag med daværende butikksjef Agnar Magne Fossbakk og fikk tilrettelagt og gjennomført at Sjøvegan fikk en ny stor dagligvarebutikk igjennom Extra Sjøvegan.

Fikk flere utmerkelser

I 2004 ble det gjort stas på Eliseus da han ble tildelt Kongens Fortjenestemedalje i sølv, og senere møtte Hans Majestet Kong Harald og Dronning Sonja i audiens på Slottet i Oslo. Han ble i løpet av sitt liv tildelt Salangen kommunes kulturpris for sin innsats for kulturlivet i kommunen. I 2014 ble han tildelt Troms fylkeskommunes frivillighetspris for sin uttrettelige innsats.

Partileder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre sendte en skriftlig hilsning til 90 års jubilanten Eliseus Rønhaug i 2021.

Partileder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre sendte en skriftlig hilsning til 90 års jubilanten Eliseus Rønhaug i 2021.


En historiens mann

Eliseus Johan Rønhaug var også en svært engasjert historiker i Salangen. Han var også i mange år leder for Salangen Historielag. Han deltok gang på gang i lag med redaktørene for Årboka for Salangen når den skulle presenteres for pressen i forkant av utsalg. Også "Fotefar mot Nord-stien" på Salangsverket var noe som lå Eliseus Johan Rønhaug hjertet nært. Han var selv guide igjennom flere sommere på stien for folk som hadde interesse for dette, og han tok gjerne på seg og lede flere turfølger opp til Storhaugen igjennom det historiske landskapet der.

Eliseus Johan Rønhaug ble 91 år gammel og tomrommet etter hans død vil merkes i Salangen i flere år fremover. Vi i redaksjonen i Salangen-Nyheter lyser fred over Eliseus Johan Rønhaug sitt minne.

Eliseus Johan Rønhaug tok i mot partileder Jonas Gahr Støre på Sjøvegan videregående skole den 1.mai i 2014.
 Foto: Jon Henrik Larsen

Eliseus Johan Rønhaug tok i mot partileder Jonas Gahr Støre på Sjøvegan videregående skole den 1.mai i 2014. Foto: Jon Henrik Larsen

Annonse