Salangen-Nyheter

Eliseus Rønhaug: 1931 - 2022

- En lokalpolitisk høvding og en historiker av rang er gått bort

Eliseus Rønhaug gikk bort 26.desember i 2022. Han vil bli husket som en lokalpolitisk høvding og en historiker av rang i Salangen-samfunnet, skriver journalist Knut Solnes i sine minneord om Rønhaug. Foto: Knut Solnes

I jula kom meldingen om at Eliseus Johan Rønhaug er gått bort, i en alder av 91 år. Med det mister Salangen en politisk høvding, og en sterk lokalhistorisk stemme.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Sist oppdatert: 07.01.2023 kl 00:48

Arbeiderparti-mannen Rønhaug har satt solide fotspor i bygdas politiske landskap, og han har også som lokalhistoriker jobbet for og drevet fram betydelige historiske prosjekter som Salangen i lang tid framover vil nyte godt av.

Jeg ble først kjent med Eliseus da han jobbet på videregående skole på Sjøvegan. Dette var tidlig på 80-tallet. Han som lærer og inspektør, jeg som elev. Seinere, midt på 80-tallet ble jeg kjent med han i en helt annen setting. Han som politiker og lokalhistoriker, jeg som lokaljournalist.

Det var da jeg virkelig ble kjent med han. Kjent med en politiker som ikke brukte politikken for å fremme seg selv. En som ikke var politiker kun for de politiske kampenes skyld, og som satte politiske gevinster framfor formålet med politikken. Rønhaug var en politiker som jobbet for det som han mente var rett og riktig for bygda og dets folk. En politiker i folkets tjeneste.

Eliseus Rønhaug har bak seg flere perioder i kommunestyre og i formannskap i Salangen. Han har også vært varaordfører i bygda, og han har vært leder av Salangen Arbeiderparti i mange år. Rønhaug var en folkets mann. Han hverken så eller gjorde noen forskjell på Kong Salomo og Jørgen Hattemaker. Slik vil han også gå over i historien som en rettferdighetens mann.

Han gjorde seg også sterkt bemerket ved å ikke gå av veien for å ta et oppgjør med sine egne om det behøvdes. Dersom han mente at noe var feil sa han i fra. En gang på 80-tallet gikk han som varaordfører hardt ut imot sittende ordfører fra eget parti fordi han var sterkt uenig i en lokal sak. Det ble det naturlig nok stor mediaoppmerksomhet rundt. Det ble ikke mindre mediastorm da han seinere i det samme tiåret reagerte så sterkt på et budsjettforslag fra daværende rådmann i Salangen at han ba rådmannen gå av.

Dette er bare et par av mange eksempler på at Eliseus Rønhaug var en mann med meningers mot. Han var en man lyttet til. Han var uredd. Han var sterk og tydelig, og han var intelligent. Når det dukket opp forslag som gikk på demokratiet løs i bygda, og forslag som han ikke syntes var til gode for bygdas folk, da sa han i fra. Klart og tydelig.

Han var også lett å forstå. Det er ikke slik at han ble et yndet intervjuobjekt bare for at han tok spesielt sterke ord i bruk nå og da, og heller ikke fordi han verbalt kunne slå kraftig i bordet en og annen gang. Nei, mye mer fordi han gjorde seg forstått. Han overkrydret ikke språket sitt med fremmedord og oppkonstruerte vendinger. Han snakket «rett fra levra» som vi sier – han snakket sånn at vi alle forstod hva han mente.

Politisk var han det vi kan kalle «hel ved». Og det samme uttrykket kan godt brukes om hans enorme innsats som lokalhistoriker. Salangen Historielag. Årboka. Historien om bergverksdrifta på Storhaugen og Salangsverket. Salangen vil i mange tiår framover, ja i generasjoner som kommer - nyte godt av den jobben som Rønhaug har gjort for å ta vare på Salangens historie. Jeg drister meg til å si at ivaretakelsen av historien om Salangsverkets storhetstid og gruvedrifta på Storhaugen gjerne kan bære Eliseus Rønhaug sin signatur. For der gjorde han en kjempejobb.

Rønhaug var godt likt og han var respektert. Også blant oss journalister. Man lyttet når Rønhaug snakket. Så hadde han da også en egen evne til å påkalle medias oppmerksomhet. For eksempel da han som leder i Salangen Historielag hvert eneste år inviterte til pressekonferanse for å fortelle om ny årbok. På det meste tror jeg han klarte å samle 4-5 ulike media til disse boklanseringene. Det er ikke verst når man skal fortelle om lokal historie i en kommune med bare litt over 2.000 mennesker. «Krydder» var det som regel også under disse pressebriefene, både om bokinnhold og gjerne også om andre ting han mente media burde sette fokus på. Man fikk liksom alltid det lille ekstra når Rønhaug hadde ordet.

Det ble mindre kontakt med Eliseus etter at jeg sluttet som journalist i Salangen og fikk base på innlandet. Men Rønhaug sluttet ikke å invitere meg til Årboklansering. Han mente at det var godt innafor at også innlandet fikk lese litt om Salangen-historie og påpekte at Bardu og Salangen er sterkt knyttet sammen historisk. Slik var Eliseus Rønhaug. Han så flere muligheter enn umuligheter, og det historiske perspektivet var alltid på plass.

Jeg ble svært godt kjent med politikeren og historikeren Eliseus. Etter at han trakk seg tilbake fra både politikk og historielag, var det alltid en glede å møte han – og da ble det alltid plass til en kort prat om viktige ting – som for eksempel fjordfisket og seien ute i øy-sundet. Også det ting som gir mening i livet.

Takk for praten Eliseus, og takk for din politiske og historiske kunnskap som krydret en journalistisk hverdag. Du vil bli husket.