Salangen-Nyheter

Samemanntallet i valgkretsen:

- En positiv økning

Ann-Mari Thomassen er svært fornøyd med økningen som har vært i valgmanntallet. FOTO: NORSKE SAMERS RIKSFORBUND

Ann-Mari Thomassen er svært fornøyd med økningen som har vært i valgmanntallet. FOTO: NORSKE SAMERS RIKSFORBUND

SJØVEGAN: Det nærmer seg sametingsvalg, og det har vært en positiv økning i valgmanntallet.

Publisert:

Annonse
Annonse

Om man ser på innmeldingstallene i samemanntallet fra tidligere i forhold til dagens tall ser man en betydelig økning. I følge Geir Johnsen, sametingsrepresentant i Arbeiderpartiet, var det ved valget 2009 registrert 1404 i vår valgkrets, Vesthavet krets. 1. juli i år var dette tallet i følge Johnsen 1544, som tilsvarer en økning på 140.

Positiv utvikling

- Dette er en brukbar økning, og det er veldig positivt. Det viser at flere og flere interesserer seg for det som skjer omkring i samepolitikken, sier Johnsen. Ved forrige valg var valgdeltakelsen 65%, og Johnsen håper på en økning til årets valg. - Vi har i år presidentkandidat fra vår valgkrets, og et kan kanskje bidra til økt interesse for å stemme, sier Johnsen til nettavisen.

Får stemme på valgdagen i Salangen

I samelovens § 2-3, tredje ledd, heter det at velgerne som er innført i Sametingets valgmanntall i kommuner med færre enn 30 manntallsførte, kun avgi forhåndsstemme ved sametingsvalget. I Salangen har samemanntallet nå passert 30 innmeldte. Dette innebærer at en

fra og med neste valg

kan stemme på selve valgdagen i Salangen.

Geir Johnsen ser positivt på økningen i valgmanntallet. FOTO: ARBEIDERPARTIET

Gode nyheter

Ann-Mari Thomassen, listekandidat i NSR Vesthavet og nåværende sametingsrepresentant, er fornøyd med økninga. - Dette er kjempegode nyheter, og jeg er veldig glad for å se denne økninga. Den viser at de kampanjene vi har hatt for å få fokus på valgmanntallet har fungert, sier Thomassen.

Bruk stemmeretten!

Thomassen håper folk nå velger å benytte seg av stemmeretten. - Selv om folk melder seg inn er det ikke sikkert at alle tar skrittet og benytter seg av stemmeretten, så det blir kanskje neste kampanje - å få folk til å faktisk bruke stemmeretten sin i forbindelse med valget, sier Thomassen. Thomassen forteller at hun sammen med andre representanter har reist rundt i valgkretsen, slått opp lavvo for synlighets skyld og oppfordret folk til å melde seg inn i manntallet. Thomassen tror dette er noe av grunnen til økningen i manntallet. - På standene har folk spurt hva sametinget er og om kritereier for å melde seg inn, men også om de forskjellige listene en kan stemme på og forskjellene mellom dem, sier Thomassen. - Vi har nå fokusert på selve manntallet. Det er mange samer i distriktet, og vi er sikre på at manntallet kunne vært tredoblet i denne kretsen, fortsetter listekandidaten.

Viktig med informasjon

Thomassen mener det er viktig med kontinuerlig informasjon for å holde folk oppdatert. - Mange kjenner lite til sametinget og sametingsvalget, og hva som skal til for å melde seg inn og kunne bruke stemmeretten sin, sier hun. Hun syns det er viktig å fokusere på å få ut informasjon, og ønsker å beholde fokus på dette også fremover i tid.