Salangen-Nyheter

Salangen får samisk stedsnavnskilt:

Enda ingen skiltendring

Salangen kommune har vedtatt å be Statens Vegvesen om å skilte stedsnavn på lik linje med norske stedsnavn på blå skilt. Statens Vegvesen har selv eget vedtak på dette, som sier at flerspråklig skilting skal utføres innen april 2019. Enda har ikke noe skjedd. FOTO: JON HENRIK LARSEN

SJØVEGAN: Salangen kommune har vedtatt å be Statens Vegvesen om å skilte stedsnavn på lik linje med norske stedsnavn på blå skilt. Statens Vegvesen har selv eget vedtak på dette, som sier at flerspråklig skilting skal utføres innen april 2019. Enda er ikke noe skjedd.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Sist oppdatert: 28.05.2019 kl 00:00

Nettavisen skrev i september i fjor og i februar i år om at det skulle skiltes på samisk i 120 steder i Norge, og i overkant av tjue steder på kvensk. Det var da usikkert om det skulle også skiltes i Salangen ettersom kommunen ikke var nevnt i listen. Salangen kommune ba allerede i februar i år om oppsett av skilt for samiske stedsnavn til Statens Vegvesen. I svaret fra Vegvesnets plan og forvaltningsavdeling til kommunen fremstår det at vegavdelingene i Region Nord fikk i april 2017 i oppdrag å kartlegge eksisterende stedsnavnskilt/vegvisningsskilt for å avklare hvor det skal skiltes flerspråklig.

Kartverket er utgangspunktet

Det er stedsnavnsregisteret hos Statens kartverk som er utgangspunkt for Vegvesnet i denne saken og rådgiver ved Statens Vegvesen Anne-Chatrine Skaar forteller overfor nettavisen at både Statens kartverk og kommunene selv er blitt generelt flinkere til å melde fra når det gjøres nye registreringer. – Dersom det vedtas nye skrivemåter for stedsnavn i kommunen, vil det kunne fattes nye skiltvedtak også for disse, opplyser Anne-Chatrine Skaar.

Vegvesnets svar

I brevet fra Statens Vegvesen til Salangen kommune kan man blant annet lese: Eksisterende stedsnavnskilt og vegvisningskilt i kommunene som inngår i Midtre Hålogaland ble gjennomgått og eksisterende skilting ble kontrollert opp mot stedsnavnregisteret hos Statens kartverk. Salangen kommune er ble også gjennomgått. Dette betyr at det allerede er fattet vedtak for de stedsnavn som er vedtatt og innført i stedsnavnregisteret i Salangen kommune. Skiltene skulle får en navneoppdatering innen april i år, så har ikke skjedd med noen av kommuneskiltene til Salangen.