Salangen-Nyheter

Fotballbanen på Tennevoll:

Endelig kunstgress

Tor Erik Lind sammen med arbeidere fra JM Jenssen Maskin. FOTO: RONNY ANDRÉ LØKKEN

Tor Erik Lind sammen med arbeidere fra JM Jenssen Maskin. FOTO: RONNY ANDRÉ LØKKEN

TENNEVOLL: Tidlig mandag morgen startet gravingen på gressbanen i forbindelse med etablering av kunstgressbane.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Sist oppdatert: 25.06.2014 kl 00:00

Annonse
Annonse

I september 2013 hadde Lavangen Idrettsforening (LIF) besøk av en anleggskonsulent fra Norges Fotballforbund. Derfra gikk det ikke lang tid før kunstgress ble aktuelt, og på LIFs årsmøte senere på høsten ble det vedtatt at det skulle etableres kunstgressbane på Tennevoll.

Arbeidet er i gang

Mandag morgen startet gravearbeidet, og forventes ferdig om 2 ukers tid. Arbeidet utføres av Tor Erik Lind fra Lavangen i samarbeid med JM Jenssen Maskin AS som holder til på Salangsverket.

Positivt tiltak

Styremedlem Jan-Ivar Strømseth stiller seg positiv til prosjektet. - Vi er blant de siste kommunene som får kunstgressbane, og jeg antar at bare 4-5 kommuner enda er uten, forteller han. Banen er blant annet finansiert ved god hjelp fra lokale sponsorer i Lavangen. Han påpeker at med banens sentrale beliggenhet kan den forhåpentligvis fungere som møteplass for de som ønsker å spille fotball på fritiden. I tillegg ligger (kunst)gressbanen i umiddelbar nærhet av skolen, og Strømseth ser dermed at den også kan brukes i friminutter og gymtimer av skoleelever. Med kunstgressbanen kommer flere praktiske fordeler. Det blir mindre vedlikehold av banen, og sesongen forlenges betraktelig. Banen kan i teorien også brukes på vinterstid om den brøytes, men foreløpig planlegges ikke brøyting av banen.

Økonomiske utfordringer

Prosjektets totale kostnader kommer på rundt 5,3 millioner kroner. Av disse har kommunestyret tidligere vedtatt å dekke én million kroner. Idrettsforeninga har søkt om spillemidler, men har foreløpig ikke fått svar på søknaden. Det resterende beløpet dekkes dermed med en såkalt mellomfinansiering (foreløpig lån). Strømseth roser det lokale næringslivet som har bidratt med god støtte, men understreker at ytterlig støtte mottas med åpne armer da Idrettsforeninga fortsatt har mye igjen for å nå målet økonomisk.

Offisiell åpning i august

Selve kunstgresset forventes ferdiglagt rundt 15.-20. juli. Dette kommer litt an på værforhold, forklarer Strømseth. Kunstgress kan ikke legges om det er kaldere enn 8 °C, og det kan heller ikke være for mye nedbør (siden lim brukes i legging av kunstgress). Offisiell åpning av den nye fotballbanen foregår etter planen 15. august. Åpningsseremonien er foreløpig ikke konkretisert, Idrettsforeninga håper å kunne gjennomføre et minneverdig arrangement.

Annonse