Salangen-Nyheter

Reguleringsplan fra 1990-tallet:

Endelig påbegynt

Området og beboerne i Karavika har en spennende fremtid i møte. ARKIVFOTO: JON HENRIK LARSEN

SJØVEGAN: Det har lenge vært diskutert om flere sentrumsnære tomter i Salangen, og formannskapet har gitt klarsignal til å kunne jobbe videre med etableringen. Nå er planarbeidet med Karavika boligfelt i full gang.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse

Detaljeprosjekteringen av det nye boligfeltet i Karavika er i full gang. - Målet er å være klar til å starte opp i midten av mai, sier teknisk sjef Reidar Berg til nettavisen. Det nye boligfeltet vil bestå av mellom 18 og 21 boligtomter, hvorav hver tomt vil være på rundt et dekar. Karavika boligfelt er basert på en eldre reguleringsplan fra slutten av 1990-tallet, grunnen til at den først nå blir gjennomført er at det begynner å bli mangel på ledige tomter i kommunen.

Ni tomter er allerede reservert

Det er selvfølgelig positivt for kommunens utvikling at det er stor etterspørsel på tomter. Det er pr. i dag ni tomter som allerede er reservert. - Tomtene vil være klar for salg i løpet av februar - mars, forteller Berg, og legger til at prisen vil ikke være klar før detaljeprosjekteringen er ferdig. Det er planlagt at de første tomtene vil være byggeklare i løpet av sommeren.