Salangen-Nyheter

Episode 4 av Radio Isogaisa:

Energi, innsats og hjelpere

SJØVEGAN/ISOGAISA: I denne utgaven av Radio Isogaisa, holder Ronald Kvernmo seg innenfor Isogaisa-følelsen. Vi skal lære om "arja" som er en usynlig forsamling av hjelpere og energi, og et samepolitisk parti. Partileder ved Arja, Trond Einar Karlsen skal fortelle mer om Arja.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

...