Salangen-Nyheter

Kommunereform som tema:

Engasjerende folkemøte

SJØVEGAN: Torsdag kveld var det et engasjerende folkemøte på Salangen kulturhus som omhandlet fremtidig kommunestruktur og reform. Rundt 50 mennesker møtte frem og hadde sine synspunkter i saken. SN-TV overførte folkemøtet på direkten, og nå kan du se opptakene etter det.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

...