Salangen-Nyheter

Regnskap og årsmelding i Lavangen

Er flinke til å spare

Erling Hanssen mener at Lavangen har god busjettkontroll. FOTO: JON HENRIK LARSEN

TENNEVOLL: Lavangen kommune gikk i fjor med et driftsoverskudd på litt over en million.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

I dag onsdag behandler formannskapet regnskapet og årsmelding for 2010. Det er et overskudd i driftsregnskapet på kr. 1.168.308. Rådmannens innstilling er at overskuddet avsettes til disposisjonsfond. Investeringsregnskapet derimot går med et underskudd på kr. 356.710, som skal dekkes ved bruk av disposisjonsfond. Mange enheter har brukt mindre penger enn budsjettert. Blant annet sentraladministrasjonen og Kulturetaten har vært flink til å spare, og ikke minst er det brukt bare 83,5 % av ordfører/ varaordfører-budsjettet. Teknisk etat derimot har et overforbruk med 124% av det som var budsjettert.

Mindre inntekter

Rådmann Erling Hanssen mener at Lavangen kommune har god budsjettkontroll. Tidlig i 2010 oppdaget de at Pleie- og Rehabiliteringsenheten på Lavangsheimen brukte mer penger enn budsjettert. En del poster viste seg å være feilbudsjettert, og det er rettet opp ved å overføre i overkant av 2 millioner kroner fra andre poster. - Teknisk etat har hatt mindre inntekter enn før, på grunn av leiligheter som ikke ble leid ut, og en del ting som ikke var budsjettert slik som utbedring på vannanlegg. Teknisk etat hadde heller ikke et stort budsjett, forklarer Hanssen. Budsjettet var på kr. 2.671.661.

Rutiner

I innstillingen fra kontrollutvalget heter det strengt at "Det må fortsatt jobbes med rutiner knyttet til regnskap og årsmelding slik at fristene overholdes." Både regnskapet og årsmeldinga ble levert for sent i år også, det var derfor at kommunestyret 5. mai måtte utsettes til 20. mai. Rådmannen forklarer: - Vi mener at det ikke er så sent.  De tingene som vi selv har kontroll på, har vi levert innenfor fristen. Men vi er avhengig av andre aktører, og de har levert for sent, sier Hanssen. Han påpeker ellers at det er for første gang at både regnskapet og årsmeldingen behandles allerede i mai.