Salangen-Nyheter

Sør Troms regionråd:

Et klart behov

Regionrådet kan også støtte anbefalingen om at helikopterbase legges til Evenes.

HARSTAD/SJØVEGAN: Regionrådet i Sør Troms er svært glad for at det nå er konkludert med et klart behov for en ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Sør-Troms regionråd har lenge jobbet med denne saken og er fornøyd med at utredningen nå er lagt fram. Regionrådet i Sør Troms er svært fornøyd med at det er konkludert med et klart behov for en ambulansehelikoperbase i Midtre Hålogaland. - Vi kan også støtte anbefalingen om at basen legges til Evenes. Vi registrerer at man nå ser for seg et videre arbeid der det skal utredes om ambulanse og søk- og redningshelikopter kan og bør sees i sammenheng, sier regionrådsleder Ivar B. Prestbakmo i ett presseskriv.Forsinkelse

Sør-Troms regionråd registrerer at man nå også ser for seg et videre arbeid der det skal utredes om ambulanse og søk- og redningshelikopter kan og bør sees i sammenheng. Sør-Troms regionråd er bekymret for at dette vil forsinke opprettelsen av helikopterbasen ytterligere. Sør-Troms regionråd ber Helse Nord om å holde oppe et jevnt trykk på saken i fortsettelsen, og ber om å få tilsendt en tidsplan for arbeidet slik at de kan følge saken videre.