Annonse
Salangen-Nyheter

Besøkte Salangen:

Et sykehus på hjul

LHL og Ambulanseforbundet i Delta er for tiden på turné. De skal besøke 86 kommuner fra Kautokeino i nord til Kristiansand i sør. Målet er å sette kravet om lovfestet responstid for ambulansetjenesten på dagsorden. FOTO: ALEKSANDER WALØR

LHL og Ambulanseforbundet i Delta er for tiden på turné. De skal besøke 86 kommuner fra Kautokeino i nord til Kristiansand i sør. Målet er å sette kravet om lovfestet responstid for ambulansetjenesten på dagsorden. FOTO: ALEKSANDER WALØR

SJØVEGAN: LHL og Ambulanseforbundet i Delta er for tiden på turné. De skal besøke 86 kommuner fra Kautokeino i nord til Kristiansand i sør. Målet er å sette kravet om lovfestet responstid for ambulansetjenesten på dagsorden.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

Salangen var blant de 86 kommunene som leder ved Ambulanseforbundet Ola Yttre og med nestleder i Delta, Trond Ellefsen besøkte for å skape debatt og engasjement rundt lovfesting av responstid på ambulansetjenesten. Planen var at de skulle treffe ordførerene eller varaordførene, for å snakke om hvordan lokalpolitikerne kan legge press på Stortinget, ved å kreve at det blir innført lovfestet krav til responstid. I «responstidbarometeret»til Ambulanseforbundets vises det at den faktiske responstiden i Salangen kommune er på 37 minutter. Altså 12 minutter over den nasjonale anbefalingen som er 25 minutter i grisgrendte strøk.

På bildet: Nestleder i Delta, Trond Ellefsen (t.v.) og leder i Ambulanseforbundet i Delta, Ola Yttre. FOTO: ALEKSANDER WALØR

Fornøyd med ordfører Prestbakmo

Leder i LHL Salangen, Nikolay Nordmo påpeker at responstiden i praksis er høy fordi at det rett og slett ikke er mulig å komme fram, for eksempel fra Setermoen til Lavangen, og at det derfor er viktig å ha dagambulanse tilgjengelig i Salangen. – Det er viktigst å ha på plass for å korte tiden ned. Responstiden er viktig, ikke bare ved sykdom, men også ulykker i trafikk eller andre situasjoner. Jeg oppfatter at Sigrun Wiggen Prestbakmo tar dette veldig seriøst, og at hun flere ganger har gått sammen og foran oss for å få kontakt med Helse Nord, sier lederen ved LHL Salangen.

Ordfører i Salangen, Sigrun Wiggen Prestbakmo (nederst t.v.) forklarer arbeidet de har gjort for å kunne få ned responstiden, samt å beholde ambulansetjenesten i Salangen. FOTO: ALEKSANDE WALØR

Riktig behandling til rett tid

Leder i Ambulanseforbundet i Delta, Ola Yttre fikk et godt inntrykk av besøket i Salangen, og la merke til at ordføreren i Salangen, Sigrun Wiggen Prestbakmo ville ta initiativ og samle flere til en felles uttalelse. – Så langt har vi et sterkt inntrykk av at ordførerene er opptatt av at innbyggerne i kommunene skal føle trygghet og vite at de har et trygt ambulansetilbud. Det er positivt at det jobbes for at de anbefalt responstidene skal holdes, og Yttre forteller videre at det nå jobbes hardt for å få responstidene lovfestet. Ambulansefaget har utviklet seg betydelig mot det medisinske fagfeltet når det gjelder diagnostikk og intervensjon, og vi har i dag utdannelse innen ambulansefag på videregående og paramedic utdannelse på universitetsnivå. Mer enn tidligere starter den livsviktige behandlingen i den første kontakten mellom pasient og ambulansearbeidere.

Leder i Ambulanseforbundet i Delta, Ola Yttre er positiv til arbeidet gjort så langt, og håper dette vil føre til en bedre framtid for befolkingen, og trygghetsfølelsen. FOTO: ALEKSANDER WALØR

Budsjetter og krav må henge sammen

– Vi utvikler oss riktig vei med faget vårt, det blir mer og bedre komeptanse ute i feltet. Men når stortingspolitikerne og helsefortakene kutter på ressurser, spesielt når kravene til ambulansetjenestene øker, får vi et stort gap mellom mål og realiteter. Yttre fortsetter med å presisere at lovfestingen per dags dato har flertall på Stortinget, og det er selvsagt at det skal følge med mer penger og bedre budsjetter for å opprettholde responstiden etter de nasjonale anbefalningene.

Annonse