Salangen-Nyheter

Stort for samekommunen Lavangen:

Får samisk språkbad

På bildet: Geir Johnsen er svært glad for at kommunestyret i Lavangen nå har sagt ja til oppstart av et nordsamisk språkbadoppvekstsenter.ARKIVFOTO: JON HENRIK LARSEN

Lavangen kommune har siden 1992 jobbet aktivt for å gi undervisning til elever som ønsker å lære samisk. Nå har kommunestyret sagt ja til oppstart av et nordsamisk språkbad-oppvekstsenter.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

I tiden som har gått siden den gang, har kommunen erfart at dette ikke har gitt den ønskede effekten. Kommunen bestemte seg da for å gjennomgå undervisningsformen grundig. Tidligere utdanningsdirektør i Troms, Eivind Bråstad Jensen ble i 2006 engasjert for å evaluere samiskundervisningen. Resultatet viste, som mange var klar over, at vi ikke hadde lyktes i særlig grad.Lære tospråkelig

Dagens vedtak i kommunestyret er et resultat av det arbeidet som er gjort i etterkant av denne evalueringen. I dette arbeidet har Samisk høyskole i Kautokeino, med Jon Todal vært med. Det har også vært lærere, foreldre og politikere med i dette arbeidet. Den nedsatte arbeidsgruppen som har jobbet frem det alternativet som i dag ble vedtatt har vurdert forskjellige modeller for hvordan undervisningen kunne gjennomføres for å lykkes. Det har under arbeidet blitt lagt vekt på å gi en undervisning som skal gjøre barnehagebarn og skoleelever tospråklig.På studietur til Wales

Arbeidsgruppen har vært på ekskursjon til Wales, for å få innblikk i hvordan språkinnlæringen ble gjennomført for å revitalisere det kymriske språket. I Wales har arbeidet med å revitalisere det kymriske språket vist at nedgang i antall språkbærere er snudd til en økning i antall språkbærere. - Når Lavangen kommune nå ønsker å prøve ut tilsvarende modell i Norge, er det med stor tro på at dette skal lykkes. En viktig forutsetning er likevel at det melder seg nok foreldre som ønsker at deres barn skal lære samisk. Et viktig virkemiddel i så måte, er at det tilbys gratis barnehage til de som vil ha sine barn i en barnehage, hvor samisk språk blir hovedfokus, forteller Geir Johnsen i Lavangen Arbeiderparti til nettavisen.