Salangen-Nyheter

Fikk avslag på midler fra Helse Nord:

Fare for pasient-tilbud

På bildet: Bestyrer Inger-Ann Fossli ved Salangen HelseRehab forteller at 30 arbeidsplasser trues dersom ikke rehabiliteringssenteret får nye midler fra nyttår. FOTO: JON HENRIK LARSEN

I over 30 år har Salangen HelseRehab vært et sted for rehabilitering av mennesker. Men nå kan det bli slutt, siden Helse Nord fra nyttår vil stoppe tildelingen av midler. - Vi er i sjokk etter meldingen, sier bestyrer Inger-Ann Fossli (bildet).

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

Det tidligere Rekonvalesenthjemmet i Salangen, nå Salangen HelseRehab har drevet godt i over 30 år med rehabilitering av pasienter. Men nå har Helse Nord avslått en ny kontraktstildeling til senteret, noe som gjør at det spøker for videre drift slik senteret drives i dag. - Vi fikk på fredagen tilbakemelding angående kontraktstildeling som gikk på kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester til 9 tilbydere, deriblant til Salangen HelseRehab. Vi var en av 2 tilbydere som ikke nådde opp i konkurransen på de ytelser vi hadde levert inn tilbud på, og er ikke tildelt kontrakt fra 1.januar- 2011, forteller en skuffet bestyrer Inger-Ann Fossli til nettavisen.

Sjokk blant de ansatte

De ansatte på Salangen HelseRehab reagerer med sjokk og vantro over avslaget fra Helse Nord. - Vi har hatt møte med de ansatte om dette, og de er sjokkert over det som har skjedd, sier bestyrer Fossli. Hun i lag med styret i Salangen HelseRehab forbereder nå en klagesak til Helse Nord. - Vi ser meget alvorlig på den oppståtte situasjonen som i første omgang rammer pasientene i Midt-Troms, Sør-Troms, Nordre Nordland , Lofoten og Vesterålen som mister et spesialisthelsetjenestetilbud i regionen som har vært utviklet gjennom flere tiår, og som i neste omgang rammer 30 ansatte i en liten kommune som Salangen, sier Inger- Ann Fossli.På bildet:

Ordfører i Salangen, Ivar B. Prestbakmo sier at den avslåtte kontraktstildelingen fra Helse Nord vil få store konsekvenser, også for arbeidstakerne som bor i Salangen kommune. FOTO: JON HENRIK LARSENFår store konsekvenser

Ordfører i Salangen, Ivar B. Prestbakmo fikk i går meldingen fra Fossli på Salangen HelseRehab om den avslåtte kontraktstildelingen til senteret. - Dette vil få store konsekvenser. Derfor bidrar også Salangen kommune i arbeidet med kompetanse til utarbeidelse av klagen til Helse Nord som har klagefrist 25. oktober, sier ordfører Prestbakmo til nettavisen.Tar saken videre

Ordfører Prestbakmo er helt enig med Inger-Ann Fossli om at dette vil ramme pasienter i Midt-Troms, Sør-Troms, Nordre Nordland , Lofoten og Vesterålen hardt, som mister et spesialisthelsetjenestetilbud i regionen som har vært utviklet gjennom flere tiår, og som igjen i neste omgang rammer 30 ansatte i Salangen kommune. - Som ordfører har jeg allerede tatt initiativet til å involvere Sør-Troms Regionråd med flere i denne saken. Skulle klagen ikke bli imøtekommet vil man måtte vurdere hvordan man skal gå videre med saken, men også eventuelt hvilke alternative framtidsmuligheter som kan ligge i Salangen HelseRehab, avslutter ordfører Ivar B. Prestbakmo ovenfor nettavisen.