Salangen-Nyheter

Miljonguolli 2013:

Fidnii Miljonguolli

Miljonguoli-vuoiti, Kjell Eriksen ja sátnejođiheaddji Ivar B. Prestbakmo illudeaba ahte guvžá mas lea árvu miljon ruvnno dál viimmat lea váldon. GOVVA: JON HENRIK LARSEN

VUOTNASIIDA: Miljonguolli lea viimmat váldon, maŋil go čieža jagiid leat geahččalan bivdit dan. Kjell Eriksen (govva) Haldenis eret šattai historjjálaš vuoiti gii gotti guvžá mas lea árvu 1 miljon ruvnno.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

72-jahkásaš Kjell Eriksen Haldenis eret vuoiti 1 miljon ruvnno oaggungilvvus mii lea lágiduvvon Siellagis olles čieža jagi. – In leat riekta vel fáhten ahte lean vuoitán, orro ahte ii leat duohta, muitala Eriksen neahttaáviisii maŋil go lea riggon 1 miljon ruvnnuin.

Rivttes mihtut

Eriksen muitala neahttaáviisii ahte lea vuosttaš geardde ahte son lea searvan gilvvuin. Son ja su eamit Henny Ann Eriksen leigga fatnasin vuonas Laberg bokte go Miljonguolli mii galgá leahkit guvžá dohppi vuggii. – Mun oggon dábálaš máđuin nu ahte lea áibbaš dábálaš seakti, lohka varas miljonvuoiti neahttaáviisii. Eriksena guolli lei 2,2 kg. Das ledje justte rivttes mihtut maid dáhkádusfitnodat Lloyds Londonis ledje biddján mihttun.

Measta nisttihii

Eriksen maid muitala ahte lei measta ahte su eamit nisttihii miljonguoli go galggai loktet guoli fatnasii hoavain. – Measta lei ahte guolli nisttihin, muhto lihkkus lei bures gitta vuokkas nu ahte ii beassan vuodjalit báhtui, reašká Eriksen. Son lohka ahte ii lean gal dán vuordan ja ahte sus lea leamaš hui lihkku. – Lea hui somá. Dihten ahte galgen oassálastit gilvvus, muhto in lean gal goasse doivon ahte galgen vuoitit olles milliuvnna, lohka Eriksen lihkolaččat.

Dehálaš gilvui

Sátnejođiheaddji Ivar B. Prestbakmo lea rámis ja hui duhtavaš ahte miljon vuoitu dál manai. – In duostá oba jurddašit ge movt dál šaddá go olbmot gullet ahte lea vejolaš vuoitit milliuvnna, muhto boahtte jagi mii leat fas dás, son lohpida vaikko ii sahte gal lohpidit ahte milliuvnna vuito boahtte jagi maid. Kjell Eriksen lohka ahte son boahtá boahtte jagi maid.