Salangen-Nyheter

Grendehus blir renovert:

Fikk tildelt midler

Bjørn Erling Martinussen er veldig fornøyd med å få tildelt midlene til grendehuset i Øvre Salangen. FOTO: HERLEIF KRISTOFFERSEN

SJØVEGAN: Fylkesrådet i Troms fylke har innvilget 200.000 kroner til renoveringsprosjekt ved fem ulike grendehus inkludert en gymsal i Troms. Øvre Salangen grendehus fikk 35.000 for renoveringen. Styreleder Bjørn Erling Martinussen er veldig fornøyd med tildelingen.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Prosjektet "Rom for kultur" begynte i 2014 og har siden da fulgt flere oppgraderingsprosjekt i Troms. Bakgrunnen for prosjektet er å kunne skape flere moderne kulturarenaer i fylket, og skape flere gode og moderne rom for formidling i Troms. Det har blitt innvilget 200.000 kroner gjennom prosjektet, hvor Øvre Salangen grendehus fikk tildelt 35.000 kroner for renoveringer. - Vi er veldig fornøyde, og disse midlene kommer godt med. Vi planlegger å bruke midlene til å anskaffe oss varmepumpe i bygget og ordne akustikkproblemene i bygget. Før vi gjør noen beslutninger kommer vil til å ha noen på befaring innom til å se hva som blir mest fornuftig å gjøre. Så får vi se hva som lønner seg, forteller Bjørn Erling Marinussen fornøyd til nettavisen.