Salangen-Nyheter

Tildelt penger:

Fikk tilskudd for å balansere budsjett

VEDTATT: Mandag vedtok kommunestyret å tildele 40 000 kroner i ekstratilskudd slik at menighetsrådet kan balansere budsjettet. FOTO: JON HENRIK LARSEN

SJØVEGAN: I et kommunestyremøte mandag ettermiddag vedtok et nesten enstemmig kommunestyre at Salangen menighetsråd skal tildeles 40 000 kroner.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Det skyldes et behov for å balansere budsjettet for 2020.

I 2019 hadde menighetsrådet et behov som opprinnelig var på 115 500 kroner på grunn av økte strøm- og pensjonskostnader.

Rådet dro til med flere tiltak og har redusert behovet for ekstratilskudd til 40 000 kroner.

Kun to, begge fra Sosialistisk Venstreparti, representanter i kommunestyret stemte mot i avstemmingen.

Resten av medlemmene, bestående av Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Høyre, stemte for.