Salangen-Nyheter

Salangen kommune

Flagget ikke for kongen

Kong Harald ble 85 år den 21.februar. I Salangen ble det ikke flagget på det tidligere kommunehuset på Sjøvegan. FOTO: JON HENRIK LARSEN

Det norske flagg var dessverre ikke heist på kommunale bygg på Kong Harald sin 85 års dag i Salangen. 

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse

Ved kommunehuset var heller ikke flagget heist i går. Flere reagerte på at flagget manglet og tok kontakt med nettavisens redaksjon om dette.

Flaggloven er tydelig og klar på at alle offentlige bygg skal flagge på offentlige flaggdager. På eller fra kommunenes offentlige bygninger og eiendommer eller bygninger og eiendommer som for den vesentligste del benyttes av kommunale institusjoner, må kun benyttes det i lov av 10. desember 1898 § 1 omhandlede flagg (uten splitt og tunge), det samiske flagget eller av Kongen godkjent by-, herreds- eller fylkesflagg. Dog kan Kongen utferdige bestemmelser om adgang til i særlige tilfelle å benytte et fremmed lands flagg ved siden av det norske. Overtredelse av denne lov eller medvirkning hertil straffes med bøter eller fengsel i inntil 3 måneder.