Salangen-Nyheter

Samefolkets dag - også i Salangen:

Flagget på dagen

Også ved det gamle erverdige Salangen Herredshus var det samiske flagget heist til topps i dag. Det samme var ved Salangen bo- og eldresenter, samt Sjøvegan videregående skole.
 Foto: Jon Henrik Larsen

Også ved det gamle erverdige Salangen Herredshus var det samiske flagget heist til topps i dag. Det samme var ved Salangen bo- og eldresenter, samt Sjøvegan videregående skole. Foto: Jon Henrik Larsen

I dag var det markering av samefolkets dag, også i Salangen. Da var det helt naturlig at kommunen heiste det samiske flagget utenfor det nedlagte Herredshuset.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

Det er i de siste årene at Salangen kommune også har begynt og heise det samiske flagget på samenes nasjonaldag. Ellers om årene har det vært det norske flagget som har vaiet i vinden på dagen.

Også ved Salangen bo- og eldresenter var flagget heist til topps i anledning dagen. Sjøvegan videregående skole, som er en fylkeskommunal institusjon var det samiske flagget også heist.

Beslutningen om å gjøre samefolkets dag til en offisiell flaggdag er en naturlig oppfølging av de samepolitiske markeringer og tiltak som er iverksatt gjennom de siste 15 -20 årene.

Stortinget vedtok i 1988 å tilføye § 110a i Grunnloven, sameloven ble vedtatt i 1987 og Sametinget ble etablert i 1989. Grunnlovens § 110a understreker at det er statens forpliktelse å sørge for at samene selv kan ta rede på sin kultur og bestemme dens framtidige utvikling.

Annonse