Salangen-Nyheter

Ny krigsminneløype i Lavangen:

Følger i soldatenes spor

Blant ruinene på Selstrøm finnar man restene av en tysk kinosal, her er det satt opp benk og informasjonsskilt. FOTO: PRIVAT.

Blant ruinene på Selstrøm finnar man restene av en tysk kinosal, her er det satt opp benk og informasjonsskilt. FOTO: PRIVAT.

TENNEVOLL: Prosjektleder for krigsminneløypene, Unn-Tove Bakkevoll er nå stolt over å kunne fortelle at den nye krigsminneløypa Kolbanskardet-Fossbakken-Lapphaugen endelig er ferdigstilt.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

Krigsminneprosjektet, som er et fellesprosjekt mellom Salangen, Lavangen og Gratangen kommune har som mål å forvalte historiene og minner i sin region tilknyttet andre verdenskrig. Dette i samarbeid med Midtre Hålogaland. Her har kommunene blant annet lagt stor vekt på å tilrettelegge turløyper som følger soldatenes fotspor, og prosjektleder for kulturminneløypene, Unn-Tove Bakkevoll har sammen med stor innsats fra enkelte frivillige fått ferdigstilt enda en krigsminneløype som følger soldatenes marsj i april/mai 1940, i forbindelse med 60 dagers krigen som utspilte seg i vår region. Den nye løypa er i underkant av en mil og går fra Kolbanskardet til Lapphaugen via Fossbakken i Lavangen kommune.

Det har vært uttallige timers innsats fra de frivillige for å få i stand den nye krigsminneløypa. FOTO: PRIVAT.

Ville ikke vært mulige uten politisk vilje

Det ligger mange timer frivillig innsats bak den nye løypa, både rydding, merking og skilting. Løypen på Fossbakken er tilrettelagt med 50 til 60 klopper for å skåne våtmarksområder. Det er satt opp både merkestolper, retningsskilt og informasjonsskilt som har QR koder slik at de ved hjelp av en smarttelefon kan oversettes til både engelsk, tysk og samisk. Det er Lavangen Fjellvandrelag som har bistått med produksjon av kloppene og skiltstolpene. - Jeg vil takke alle frivillige som har vært med på arbeidet slik at denne nye krigsminneløypa kunne bli til. I tillegg vil jeg også gi en stor takk til ordførere og rådmenn i de tre kommunene for at de har skaffet til rette penger for prosjektet, sammen med Troms Fylkeskommune. Dette viser at de har fokus på rett sted. Uten politisk vilje ville ikke slike løyper vært mulige, forteller prosjektleder Unn-Tove Bakkevoll ovenfor nettavisen.

Oversiktskart over krigsruinene på Selstrøm. FOTO: PRIVAT.

- Norges eneste krigsminneløypenettverk

Den nylig ferdigstilte krigsminneløypa er ikke den siste. Bakkevoll opplyser at det jobbes stadig med å utvikle flere løyper, selv om regionen Salangen, Lavangen og Gratangen allerede har en knippe krigsminneløyper som følger de norske soldatenes ferd inn i strid mot de tyske soldatene. Den første krigsminneløypa i regionen ble offisielt åpnet 24. april 2015 av den avdøde historikeren Jentoft Teigland fra Lavangen i forbindelse med krigsminnemarkeringen. - Pr. i dag er det fire krigsminneløyper i regionen som sammen utgjør et eget løypenettverk, noe som betyr at dette er mest sannsynlig Norges første og eneste krigsminneløypenettverk, sier Bakkevoll.

Disse løypene er:

- Foldvik-Øse

- Tennevoll-Gratangsbotn

- Sjøvegan-Tennevoll (Lavangen har fullført delen fra Tennevoll-Einarmyra (halvveis)).

Annonse