Salangen-Nyheter

Arbeiderpartiet inviterte:

Folk kom til åpent møte

Mange fremmøtte i Lauvhallen på Tennevoll. En av de som tok ordet var Ordfører Erling Bratsberg (Senterpartiet), Lavangen Kommune. FOTO: RUNE JENSEN, FOTOGJETEREN

TENNEVOLL: I går ettermiddag gjestet stortingsrepresentant og nestleder i Arbeiderpartiet, Trond Giske, Lavangen og Salangen kommune.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse

Fylkespartileder i Arbeiderpartiet, Cecilie Myrseth, oppvoksen i Lavangen, var vertskap for Giske under besøket i Lavangen i går. Ordførerkandidat for Lavangen Arbeiderparti, Kristine Haugen, var ordstyrer under gårdagens åpne møte i Lavangen. Det var rundt 50 personer til stede under møtet.

Stilte spørsmål

Flere av de fremmøtte fikk anledning til å ta ordet og stilte Giske ulike spørsmål vedrørende politiske utfordringer sentralt, regionalt og lokalt. Dagens ordfører i Lavangen kommune, Erling Bratsberg (SP), trakk blant annet frem kommunereformen, frivillighet og dugnad, offentlig skoletilbud versus privat. Bratsberg viste til en nabokommune som har både offentlig grunnskoletilbud og Montesorriskole. Utfordringer for slike kommuner blir reduserte overføringer når den offentlige skolen mister elever til private aktører. Til slutt må offentlig skoletilbud redusere lærerstillinger.

Terje Karlsen innbygger i Lavangen trakk bl.a. frem utfordringer innenfor kulturtilbud i distriktene. FOTO: RUNE JENSEN, FOTOGJETEREN

Kultur til de eldre

Pensjonist Terje Karlsen trakk i frem kulturtilbud på sykehjem som er sterkt redusert de siste årene. Her bør ressurser økes og økt kompetanse tilføres. Likevel fungerer dette kanskje bedre ute i distriktene versus byene. Sveinung Nyvoll, ordførerkandidat i Arbeiderpartiet i Salangen, var opptatt av videregående opplæring og lærlingplasser som et viktig tema for oppfølging, ikke kun for festtaler.

Frivillig sammenslåing

Giske trakk frem viktigheten av frivillig sammenslåing av kommuner under kommunereformen. Det er ikke mye å spare på at små kommuner slår seg sammen. Det blir heller ikke enklere innenfor næringlivet og etablering etter kommunesammenslåing. Dessuten viser undersøkelser at det er større tilfredshet med offentlige tjenester i distriktene. Interkommunalt samarbeid i dag viser at dette fungerer godt og er en fornuftig løsning vedrørende fagkompetanse og faglig/sosialt miljø på arbeidsplassene. Eventuelle kommunesammenslåinger bør være et ønske lokalt og være frivillig. Mange av bykommunene i sør-Norge som styres av Høyre, er ikke interessert i å slå seg sammen, og hva skal gjøres da?. Når det gjelder spørsmål om offentlig skoletilbud versus privat, så bør private tilbud bort. Viktig med desentralisert skolestruktur slik at det blant annet kan bidra til rekruttering til næringslivet i distriktene. Vanskeligere å få studenter tilbake til distriktene etter endt skolegang i byene.

Ordførerkandidatene Sveinung Nyvoll fra Salangen Arbeiderparti og Kristine Haugen fra Lavangen Arbeiderparti, deltok på møtet med Trond Giske i Lavangen tirsdag kveld. FOTO: RUNE JENSEN, FOTOGJETEREN

Trusselbilde

Giske vurderte det nye trusselbildet i øst med at man også bør ta i betraktning at grensen mot Finnmark har for Russlands del vært den mest stabile grensa sammenlignet med grenser Russland har mot andre land. Som nasjon skal vi ta avstand fra angrepet mot Ukraina, vi skal som nasjon opprettholde dialogen med Russland, og vi skal følge forsvarsplanen. Hovedbudskapet fra Giske før valgkampen er at vi bør bestemme oss for hva som er viktigst da det ikke er penger til å gjennomføre alt man ønsker. Det er viktig med en god skole, en god eldreomsorg, trygghet, et godt helsevesen og god samferdsel. Giske avsluttet med at fylkesleder for Arbeiderpartiet i Troms, Cecilie Myrseth, har en tydelig og klar stemme politisk, og ønsker henne og partiet lykke til i valgkampen.