Salangen-Nyheter

Salangfisk AS:

Forbereder større utvidelse

Gravemaskinen til Løkse Maskin AS tar ut mer steinmasser fra fjellet bakom nybygget til Salangfisk på Salangsverket. FOTO: JON HENRIK LARSEN

Gravemaskinen til Løkse Maskin AS tar ut mer steinmasser fra fjellet bakom nybygget til Salangfisk på Salangsverket. FOTO: JON HENRIK LARSEN

Det er en god del maskinaktivitet ved smoltanlegget til Salangfisk AS på Salangsverket. Arbeidet som nå gjøres her, er for fremtidig utvidelse.

Publisert:

Annonse
Annonse

- Ja, her er det aktivitet!. Det er Løkse Maskin AS som har behov for å kunne ta ut en del fyllmasse. I den sammenheng tar dem ut fjellmasse her bakom eksisterende fabrikk, hvor vi tenker på sikt å kunne utvide vårt anlegg. Tanken vi har er å kunne utvide slik at smolten vi produsere i dag, kan vokse opp til 1 kilos laks. Det fører til at laksen får mindre voksedøgn ute i sjøen. Det vil føre både til mindre dødelighet og reduksjon av lakselus problematikken. Selv om vi ikke i dag har et konkret prosjekt for videre utvidelser, så har vi dette i fremtidige planer, forteller daglig leder ved Salangfisk AS, Ken Rune Bekkeli til nettavisen.

Det graves og tas ut steinmasser bak om den nye fabrikken på Salangsverket til Salangfisk. FOTO: JON HENRIK LARSEN

Betyr mye

Selve utsprengingen som foregår nå, er det Lynghaug Fjellsprenging som underentreprenør for Løkse Maskin AS som utfører.

- Vi er i gang med arbeidet som vil ta fra 1 år til 2 år estimert, da det ikke er satt noen konkret framdriftsplan enda. Det er jo snakk om ca 100.000 kubikk fast masse som skal taes ut. For vår bedrift så betyr det mye, så bedriften Salaks AS generer mye tilbake til Salangen- samfunnet både i form av arbeidsplasser og penger. Bare for vår bedrift, betyr denne jobben omkring 8.millioner til 10.millioner, forteller daglig leder i Løkse Maskin AS, Bjørn Løkse til nettavisen.