Salangen-Nyheter

Legger ned:

Forbud mot småviltjakt

Dette er andre året det er forbud mot småviltjakt i området.

Dette er andre året det er forbud mot småviltjakt i området.

LABERG: Laberg og Otterå grunneierlag i Salangen har nedlagt forbud mot småviltjakt i sesongen 2016/2017. Forbudet gjelder eiendommene med gårdsnummer 44 og 45 og med gårds og bruksnummer 46/2 og 46/3.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

Alle jaktbare fugler og arter som hare, bever, rødrev og mårdyrene (unntatt jerv) regnes som småvilt. Småvilt kan jaktes med både hagle og rifle, og jakta kan utøves av alle som har gyldig jegeravgift og tillatelse fra grunneieren. Laberg og Otterå grunneierlag i Salangen har nedlagt forbud mot småviltjakt denne sesongen. Forbudet gjelder eiendommene med gårdsnummer 44 og 45 og med gårds og bruksnummer 46/2 og 46/3. Det meldes til nettavisen at det er et ønske å få opp bestanden av småvilt rundt dette området, og at det vil bli satt opp skilt.

Annonse