Salangen-Nyheter

Troms Senterparti:

Foreslår Prestbakmo

Ivar B. Prestbakmo er innstilt som førstekandidat på Troms Senterparti sitt forslag til fylkesvalgliste foran neste års valg.

SJØVEGAN: Nominasjonskomiteen i Troms Senterparti har innstilt Ivar B. Prestbakmo som førstekandidat på sitt forslag til fylkesvalgliste for 2015.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

Forslaget skal nå behandles av lokallagenes utsendinger på nominasjonsmøte den 25.oktober, på Finnsnes. Nominasjonskomiteen mener at Senterpartiet har en meget god liste, med mange profilerte og gode kandidater. Nominasjonskomiteen er også av den oppfatning at dette forslaget legger til rette for at Troms Senterparti vil få økt oppslutning på fylkestinget i neste periode.

Her er resten av forslaget til fylkesvalgliste:

Ivar B Prestbakmo                           Salangen

Irene Lange Nordahl                         Sørreisa   

Sandra Borch                                  Tromsø   

Svein Oddvar Leiros                         Kåfjord         

Espen Ludviksen                             Harstad          

Ronny Grindstein                            Gratangen   

Lill Tove Bergmo                              Lyngen      

Linn Charlotte Nordahl                     Sørreisa      

Anne Grete Normann                       Lenvik         

Bengt Magne Luneng                       Målselv          

Hanne Høgstad                                Skjervøy        

Kåre Bakken                                   Kvæfjord       

Gunnleif Alfredsen                           Lenvik           

Rikke Håkstad                                Bardu             

Kjell Sverre Myrvoll                          Dyrøy            

Marlene Bråthen                             Tromsø           

Ola Dyrstad                                   Nordreisa       

Bente Berg                                    Kvæfjord

Sigrun Prestbakmo                        Salangen        

Tone Merete Rognmo                     Balsfjord        

Tor Nygård                                    Skjervøy        

Ellen Mikalsen Hals                       Dyrøy            

Magnus Andersen                         Kvæfjord       

Olaug Bergset                              Nordreisa       

Bernt Halvor Bråthen                     Tromsø           

Gro Bjerregård                              Bardu             

Trond Arvid Isaksen                       Ibestad                      

Rita Myrvoll                                   Kåfjord          

Karl Arvid Brose                            Lyngen          

Bente Pedersen                            Salangen        

Roald Wikran                                Balsfjord        

Ingunn-Merete Hals                        Dyrøy            

Knut I Skogvoll                              Nordreisa       

Arnhild Lindholm                           Balsfjord        

Jonas Johnsen                             Gratangen      

Regine Solli                                 Lenvik           

Ørjan Skogmo                             Storfjord        

Rita Roaldsen                              Gratangen      

Runar Berg                                  Kåfjord          

Kirsti Marit Steinlien                     Nordreisa       

Peder Ingvaldsen                          Salangen        

Birgit Andreassen                         Tranøy           

Anders Killie Solli                         Lenvik