Salangen-Nyheter

Kirketårnet kan få midler til maling:

Foreslår ramme på inntil 900 000

MALING: Kirketårnet trenger en overhaling med maling, mener både Salangen kirkelige fellesråd og administrasjonssjefen. ARKIVFOTO: JON HENRIK LARSEN

SJØVEGAN: Salangen kirke har tidligere søkt om midler til maling av kirketårnet. Nå foreslås det å finansiere prosjektet med en ramme på opptil 900 000 kroner.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Mandag 25. mai hadde Salangen kommune et formannskapsmøte.

En av sakene som ble tatt opp på møtet var maling av kirketårnet. I søknaden fortalte kirken om at situasjonen rundt malingen er prekær.

"Malingen flasser stadig hurtigere og flere steder er armeringen synlig. Tårnet er plasser på den siden av kirka som er mest værutsatt, og malingen på resten av kirka er ikke i så dårlig forfatning som tårnet", skrev Salangen kirkelig fellesråd i sin søknad.

I søknaden opplyses det om at malearbeidet vil kreve oppsett av godkjent stillas, noe som vil være en stor del av kostnaden i prosjektet. Deretter sandblåsing, reparasjon av skadet betong, fuging, grunning og maling.

Salangen kirkelige søkte om 375 000 kroner.

I et formannskapsmøte mandag 25. mai ble saken tatt opp.

Administrasjonssjef Lars Strøm har i sin innstilling i saksframlegget kommer med sin innstilling. Administrasjonssjefens innstilling lyder som følgende:

"Prosjekt vedlikehold av tårn Salangen kirke gjennomføres innenfor en utgiftsramme på inntil 900 000 eks. mva.".

MALES: Tårnet på Salangen kirke ønsker kirkerådet å få malt. Administrasjonssjef Lars Strøm foreslår å innvilge 900 000 kroner til prosjektet. ARKIFOTO: KNUT-ARILD JOHANSEN

Videre skriver han at tårnet på Salangen kirke, slik som det framstår nå, ikke ser pent ut.

- Tårnet på Salangen kirke fremstår ikke pent. Forfallet er godt synlig, også fra avstand. Slik administrasjonssjefen vurderer det er det ikke et godt alternativ å la forfallet fortsette. Vedlikeholdet bør derfor igangsettes raskt, skriver Strøm i saksframlegget.

Han foreslår at det settes i gang en forenklet anbudskonkurranse på prosjektet.

- Administrasjonssjefens vurdering er at det bør gjennomføres en forenklet konkurranse basert på konkurranseunderlag fra kommunen med nødvendige kravspesifikasjoner slik at tilbyderne konkurrerer på likt underlag og med produkter og løsninger som gir lang holdbarhet på arbeidet. I tillegg må vi være sikker på at alle nødvendige flater tas når arbeidet først er i gang. Arbeidet kan settes i gang umiddelbart og være ute før sommeren. Det vil være nødvendig å be om tilbud fra blant annet de firma som allerede har levert, skriver han.

Det gjenstår bare at prosjektet vedtas i kommunestyret, så kan kirketårnet atter en gang vise seg fram fra sin fineste side.

KIRKETÅRN: Adminstrasjonssjef Lars Strøm mener kirketårnet, slik det ser ut nå, ikke framstår som pent. Her er Strøm avbildet ved en tidligere anledning. FOTO: TORBJØRN KOSMO