Salangen-Nyheter

Salangen kommune og Innovasjon Norge:

- Fornøyd med avtale

Ordfører i Salangen, Ivar B. Prestbakmo er svært glad for at en samarbeidsavtale med Innovasjon Norge nå er underskrevet. FOTO: JON HENRIK LARSEN

SJØVEGAN: Salangen kommune og Innovasjon Norge har inngått en samarbeidavtale, der en gjensidig forplikter hverandre i forhold til en del konkrete tiltak for å styrke og videreutvikle det viktige arbeidet som gjøres i forbindelse med å legge til rette for en positiv næringsutvikling i Salangen.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Salangen Kommunes førstelinjetjeneste i forhold til næringsutviklingsarbeidet er NASA Salangen AS, som vil ha et viktig ansvar for oppfølging av avtalens forpliktelser fra Salangen kommunes side. Noe av bakgrunnen for at Innovasjon Norge vil inngå slik samarbeidsavtale er også at en over lengre tid har hatt et sterkt fokus på næringsarbeidet i kommunen, og har en forutsigbar organisering og struktur på næringsarbeidet.Noen av tiltakene som avtalen legger opp til er:

- Minimum 3 årlige kontordager med Innovasjon Norge i Salangen, der eksisterende næringsliv med utviklingsplaner og nyetablerere er målgruppe.

- Hospitering hos Innovasjon Norge for medarbeidere Salangen

- Gjennsidig kunnskaps og informasjonsutveksling- Svært positivt

Ordfører i Salangen kommune, Ivar B. Prestbakmo er glad for at avtalen er i havn. - Som ordfører er jeg svært fornøyd med å ha fått på plass en slik samarbeidsavtale med Innovasjon Norge. Det at Innovasjon Norge velger å inngå en slik samarbeidsavtale med Salangen kommune kan også sees på som en annerkjennelse av den måten man i Salangen har organisert næringsarbeidet på,  med NASA Salangen AS som 1 linjetjeneste i forhold til næringsutviklingsarbeidet og øvrige fokus på nærings- og samfunnsutvikling, sier Prestbakmo fornøyd.