Salangen-Nyheter

Ordføreren i Ibestad om situasjonen i Ibestad kirke:

- Forstår at dette setter i gang mange følelser

Ordfører i Ibestad, Dag Sigurd Brustind forstår at situasjonen i Ibestad kirkelige fellesråd setter følelser i sving blant befolkningen. Foto: Martin Mortensen, iHarstad.no

Ordfører Dag Sigurd Brustind i Ibestad kommune forstår at situasjonen som er oppstått i Ibestad Kirkelige Fellesråd setter følelser i sving hos innbyggerne. Han understreker at kommunen har tilbudt Fellesrådet hjelp.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Sist oppdatert: 23.09.2022 kl 12:32

Situasjonen som har oppstått i Ibestad sogn i forhold til den økonomiske situasjonen i Ibestad kirkelige fellesråd er beklagelig. Nå går kommunen ut med en beklagelse ovenfor innbyggerne.

- Ibestad kommune beklager på det sterkeste at Fellesrådet er tom for penger og må gå til det skritt å overlate til Bispedømmerådet å fatte videre beslutninger. Vi har forståelse for at dette setter i gang mange følelser. Det positive er at det er mulig å finne gode løsninger, sier ordfører Dag Sigurd Brustind.

Han understreker at det ikke er riktig at Ibestad kommune ikke vil hjelpe Fellesrådet.

- Vi har tilbudt vår hjelp siden i fjor høst. Samtidig har kommunen siden januar bedt Fellesrådet om å vedta et budsjett som er i balanse samt svare ut de vedtak som er gjort av kommunestyret. Selv etter mange henvendelser fra vår side er det ennå ikke vedtatt et budsjett i balanse for 2022, sier Brustind.

Situasjonen var lik

Det var lik situasjon som nå høsten 2021. Fellesrådet gikk da tom for penger og fikk da en tilleggsbevilgning på 200 000 kroner. Heller ikke da ble det vedtatt et budsjett i balanse.

- Et budsjett i balanse skal etter loven vedtas senest i januar. I år fikk vi en anmodning om ekstratildeling på 700 000 kroner i slutten av august. Dette ble etter hvert moderert til 350 000 kroner, sier Brustind.

Vil løse situasjonen

Ibestad kommune har et ønske om å løse utfordringene, og har gitt Fellesrådet et tilbud om virksomhetsoverdragelse. Forslaget er at kommunen overtar kirkegårdstjenester slik som gravtjenester, klipping av kirkegårder og annet vedlikehold. De ansatte har fått tilbud om like store stillinger og samme lønn i kommunen.

- Tilbudet berører selvsagt ikke de kirkelige tjenester og gravferdsmyndigheten. Kommunen har flere ansatte og kan sette inn ressurser på en helt annen måte en det som er tilfelle i dag. En virksomhetsoverdragelse vil også minske faren for rolleblanding og bedre bruken av offentlige midler. De ansatte unngår i tillegg å miste deler av sine stillinger som følge av nedtrekk, sier Brustind i meldingen til nettavisen fredag.

Han fortsetter med å si at det også er positivt at kommunen og Fellesrådet er enige om hva de kirkelige tjenestene koster og hva kommunen skal bevilge innenfor dette feltet. Vi har også nylig fått en uavhengig rapport som har ganske klare og entydige funn vedrørende driften. Det som da etter vår oppfatning gjenstår er avklaringen rundt en eventuell virksomhetsoverdragelse.

- Kommunen har tatt kontakt med Bispedømmerådet for å få til en løsning. Vi har anmodet om et møte med forhandlingsutvalget i Fellesrådet. Vi vil også drøfte situasjonen i Formannskapet førstkommende torsdag. Kommunen ønsker å påpeke at Fellesrådet er en selvstendig juridisk enhet. Partene må derfor være villige til å finne gode og ansvarlige løsninger sammen. Løsningen må også finnes raskt slik at ingen av våre tjenester blir skadelidende, avslutter ordfører Brustind.