Annonse
Salangen-Nyheter

Levekårsutvalget i Salangen kommune:

Fortsetter som leder

Fra Hans Roar Rasmussens hilsen til Salangen Nyheters jubileum. FOTO: JON HENRIK LARSEN

Fra Hans Roar Rasmussens hilsen til Salangen Nyheters jubileum. FOTO: JON HENRIK LARSEN

Hans Roar Rasmussen ble 7. oktober i 2019 valgt som nestleder i levekårsutvalget i Salangen kommune. På grunn av en permisjon har han siden 20. april i fjor fungert som leder frem til nyttår, nå får han forlenget perioden sin.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

Egentlige leder for levekårsutvalget, Senterpartirepresentant Signe Lilleng fikk i første omgang innvilget permisjon frem til nyttår. På kommunestyretmøtet mandag denne uken ble en ny søknad om permisjon behandlet.

Søknaden ble godkjent av kommunestyret.

Det betyr at nestleder Hans Roar Rasmussen som også representerer Senterpartiet fortsetter som fungerende leder i denne omgangen til 8. august i år.

– Vi ønsker selvsagt at Signe kommer tilbake og bidrar i kommunepolitikken og levekårsutvalget, sier den tidligere lensmannen i Salangen etter møtet mandag.

Han forteller at det er veldig interessant å jobbe i kommunepolitikken, men også ganske utfordrende til tider.

– Det er mye å sette seg inn i for en fersk representant.

Rasmussen skryter av dedikerte personer i lokalpolitikken. Han mener det er mye jobb før møter, og innrømmer at forberedelsene tar lenger tid enn han først forventet.

Ofte har en del saker har en historikk som går langt tilbake i tid. Det tar da ofte tid for både unge og ferske politikere å se hele sammenhengen. Derfor skryter Rasmussen av kommuneadministrasjonen og ordfører som har en lang politisk fortid sammen med flere andre politikere i kommunen.

– Mange ganger har historikken mye å si for hva man vedtar, sier han.

Ofte hentes også eksterne personer inn for å gi et godt fundament til saken slik at politikerne i større grad klarer å treffe de riktige vedtakene. I tillegg syns Rasmussen at de forskjellige utvalgene og administrasjonssjefen gjør en utrulig viktig jobb med forslag til innstilling og beskrivelse av sakens fakta i sakspapirene.

– Jeg mener alle er verdifull uansett hvordan politisk tilhørighet man har. Alle har et felles mål og ønsker kun det beste for kommunen, sier den fungerende lederen.

Senterpartirepresentanten har en følelse av en felles og tverrpolitisk forståelse av de ulike sakene i utvalget. – Vi i levekårsutvalget har en åpen og positiv dialog, avslutter Hans Roar Rasmussen.

Annonse