Salangen-Nyheter

Er med i styringsgruppa for....

Fylkesting for de unge

Tre Salangen-ungdommer er med i styringsgruppa for årets Ungdomskonferanse og Ungdommens fylkesting 2009 i Troms.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

På bildet:

Simon Sæbø (t.v) Marthe Berg Isaksen (midten) og Johan Haugland (t.h) er med i styringsgruppa for årets ungdomskonferanse og ungdommens fylkesting i Troms.

Ungdomskonferansen og fylkestinget søker ungdom fra hver videregående skole, fortrinnsvis fra elevrådet, to ungdommer fra hver kommune, gjerne fra ungdomsrådet, og har en tredve plasser for de frivillige organisasjonene i Troms. I Salangen er det tre ungdommer representert i styringsgruppa for arrangementet. Simon Sæbø, Marthe Berg Isaksen og Johan Haugland er alle spente på arrangementet som finner sted i Tromsø i fra den 25.-27.februar. - Det blir spennende. Vi representerer jo to forskjellige organisasjoner. Marthe representerter Elevorganisasjonen og jeg og Johan representerer ungdomsrådet i Salangen, sier Simon Sæbø som er leder i ungdomsrådet.

Setter fokus på interesse

Ungdomskonferansen og Ungdommens fylkesting setter fokus på fylkeskommunens oppgaver innenfor helse, utdanning, kultur, samferdsel og miljø. Konferansen har vært arrangert siden 2004 som en partipolitisk uavhengig arena for samarbeid og samhandling. Årets arrangement retter seg mot de som går i 10. klasse (som skal søke seg til videregående opplæring i løpet av våren), elever i videregående skoler, lærlinger og frivillige lag og organisasjoner.

Målet

Skape en inspirerende møteplass for engasjerte ungdom i fylket. Velge Ungdommens fylkesråd. Jobbe frem og prioritere ungdomsrelaterte saker som skal presenteres for fylkespolitikere. Lage strategi for ungdomsarbeidet i fylkeskommunen.

Formål med konferansen

Vi ønsker å gi kunnskap, kompetanse og makt til ungdommer. Vi vil tilby ulike seminarer/workshops for å gi ungdommene som deltar noen av de verktøy som trengs i en politisk hverdag.Årets tema er ungdommens velferd i Troms. Fokus vil være hvordan ungdom kan påvirke sin egen hverdag og bidra til forandring der det behøves.

Styrker ungdommens meninger

Siste dag av konferansen vil være viet Ungdommens fylkesting og valg av Ungdommens fylkesråd. Dette vil være med på å styrke ungdom sin medvirkning på regionalpolitisk nivå, sikre ungdom medbestemmelse og påvirkning i fylkeskommunale saker, gi ungdom trening i medvirkning gjennom demokratiske kanaler og forhåpentligvis øke samfunnsengasjementet.

Foto: Jon Henrik Larsen