Salangen-Nyheter

Utvikling i Garsnes hyttefelt

Går inn som medeier

Utbygger og investor-firmaet Inge Falch Olsen AS i Tromsø går inn som medeier i selskapet i Garsnes hyttefelt. - Det er veldig positivt for prosjektet at vi får personer med kompetanse og nettverk til å nå overta styringen av prosjektet framover, forteller Andreas Utstøl (bildet) ovenfor nettavisen.

Publisert:

Annonse
Annonse

På bildet:

Garsnes Hyttefelt sett fra havsiden. Positivt at vi får en medeier med nå, sier Utstøl.

For å få realisert Garsnes hyttefelt på sørsiden av Sagfjorden har Andreas Utstøl i lengre tid vært på jakt etter samarbeidspartnere som kunne være interessert i å bidra både økonomisk og kompetansemessig. Og nå ser det ut for at han får en skikkelig julegave. Etter det Salangen-Nyheter kjenner til, så vil utbygger og investor- firmaet Inge Falch Olsen AS i Tromsø gå med inn med 50% andel i prosjektet. - Nå får vi kapitalen og kompetansen på plass her, og det betyr mye for at vi kan få dette prosjektet realisert, forteller medeier i prosjektet Garsnes hyttefelt Andreas Utstøl.

Stor interesse

Det har i lengre tid vært stor interesse for tomtene i hyttefeltet på Garsnes. - Dette betyr alt. Det er det vi har jobbet i mot. Det har gått perioder der vi har gått i motbakker, men nå ser det ut som vi går en god jul i møte, sier Utstøl. Han tror også nå at man har muligheter til å videreutvikle Garsnes brygge som sted i framtiden. - Det er klart. Mulighetene er der for å utvikle båtplassene og arbeidet med å bygge en marina der etterhvert nå. Men vi vil på ingen måte stenge ute lokalbefolkningen med det som skjer nå, sier en glad Utstøl men tvert i mot åpne for enda mer samarbeid.

Har tro på hyttemarkedet ved havet

Daglig leder i selskapet Inge Falch Olsen, Roger Fagerheim kan fortelle ovenfor nettavisen at de har stor tro på prosjektet med hyttefeltet på Garsnes i Salangen. - Vi gjør dette for at vi har fremdeles tro på hyttemarkedet ved sjøen, tross for at Myrefjell og utviklingen der, sier Fagerheim. Han mener at hyttefeltet på Garsnes er det hyttefeltet som har best kvaliteter, og som har sjansen til å lykkes i framtiden. Dette på grunn av unike solforhold og utsikten som er for hyttefeltet ved havet. Arbeidet fra Inge Falch Olsen AS sin side med hyttefeltet vil være i gang ved påsketider til neste år, avslutter Fagerheim med å fortelle.

Foto: Jon Henrik Larsen

Annonse