Salangen-Nyheter

Sametingets president taler:

- Gi tid og kjærlighet