Salangen-Nyheter

Fylkesmannen har tro på Polarsky:

Gir enda en halv million

Polarsky ordførere: Gratangen-ordfører Eva Ottesen, Lavangen-ordfører Bernhardt Halvorsen og Salangen-ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo.

SJØVEGAN: I fjor tildelte Fylkesmannen i Troms ut 550.000 kroner til samarbeidsprosjektet Polarsky. I år har fylkesmannen tildelt en halv million til for dette digitaliseringsprosjektet mellom Salangen, Lavangen og Gratangen.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Hvert år kan kommuner søke om skjønnsmidler fra Fylkesmannen. I fjor fikk Salangen, Lavangen og Gratangen utdelt hele 550.000 kroner for sitt digitaliseringssamarbeid Polarsky. I år har de fått enda en halv million til prosjektet. Kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen forteller at grunnen til at dette prosjektet blir tildelt disse midlene er for at de faller innenfor alle de kriterier som Fylkesmannen har satt. – De siste årene har vi lagt vekt på å gi større prosjekter mer midler. Dette er fordi vi opplever at dette gir bedre resultater og kan ha overføringsverdi til andre kommuner i Troms, forteller kommunaldirektøren til nettavisen.

– Et vellykket innovasjonsprosjekt

Samarbeidsprosjektet Polarsky ligger godt innenfor disse kriteriene, og er et nytenkende tiltak som fylkesmannen helt klart ser en viss overføringsverdi i. – Slik vi ser det er Polarsky et klart eksempel på et veldig vellykket innovasjonsprosjekt. De har nå fått på plass lagringssystemet, men nå er veien videre å finne ytterligere løsninger for å implementere i den. For oss er det viktig at det er fremdrift i prosjektet, og de har nådd de første målene som var satt i prosjektet, sier Andreassen.