Salangen-Nyheter

Regionråd fortsetter kampen for Evenes:

Gir ikke opp flybasen

Regionrådet i Sør Troms kjemper videre for Evenes flystasjon som ny kampflybase. FOTO: FORSVARET

EVENES/SJØVEGAN: Sør-Troms regionråd vil ikke gi opp kampen om å få kampflybasen til Evenes, og kjemper videre da de mener Evenes er beste og billigste alternativ.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse

I regionrådsmøtet 2.desember  vedtok Sør-Troms regionråd å fortsette kampen for Evenes som fremtidig kampflybase. Regionrådet mener at Evenes er både det beste og det billigste alternativet for Norge. Det vil også være en fremtidsrettet nordområdepolitikk i praksis. Regionrådet har bestemt seg for å slutte seg til uttalelsen fra Harstad kommune og tar forsvarssjefens militærfaglige råd til departement og regjering til orientering, men understreker at det er Stortinget som i mai/juni 2012 som skal ta den endelige avgjørelsen.Beste lokasjon

Evenes er lokalisert til landsdelens mest befolkningsrike region, midt i mellom Narvik og Harstad. Denne regionen har både et variert arbeidsmarked, et godt skoletilbud helt opp til høyskolenivå og i tilleg har de et spennende kultur- og fritidstilbud. I den forbindelse vil ikke rekruteringen og bosetting av  personell med familier være noe problem.Forsvarssjefens avgjørelse

Forsvarssjefen oppgav vanskelige innflygingsforhold fra sør som årsak til at han ikke ville anbefale Evenes som fremtidig kampflybase. Regionrådet vil da minne om at NATO på 1970-tallet investerte milliarder i utvikling av Evenes flystasjon. De forutsetter derfor at sikre innflygningsforhold var ivaretatt i forkant av de store investeringene som da ble gjort. Regionrådet er åpen for å vurdere en delt løsning mellom Evenes og Ørlandet, men med en forutsetning om at Evenes spiller en sentral rolle og tilføres myndghet, kompetanse og arbeidsplasser.Regionrådet

Det er tilsammen 13 kommuner som er med i prosjekt "kampflybase til Evenes", men det er bare de åtte kommunene i regionrådet, Bjarkøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Salangen og Skånland som nå har sendt en uttalelse til storting, fylkeskommune og regjeringen vedrørende deres syn på hvor den fremtidige kampflybasen skal ligge. Ingen ting er avgjort enda.