Salangen-Nyheter

Samiske stedsnavnskilt:

- Glad om skiltene kom opp

STEDSNAVN: Andersen har kastet seg inn i debatten om samiske stedsnavnsskilt. Han mener det bør bli fortgang i saken. ARKIVFOTO

SJØVEGAN/TENNEVOLL: Tor Ivar Andersen er lavangsværing og opptatt av samisk kultur, stedsnavn og historie.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Han har fulgt ivrig med på debatten rundt samiske stedsnavn i Salangen kommune.

All den tid Lavangen har samiske stedsnavn felt ned i skiltene som står i kommunen, mener han nå at det på tide at Salangen kommune også for det samme.

- Jeg har fulgt med og registrert at det ble gjort et vedtak om oppsett av skilting. Det har falt ut i tid med tanke på det vedtaket. Det har ikke komme skilt enda. Noen av navnene bør være veldig enkle å få satt opp på skilt. Blant disse er Salangen kommunes navn på samisk. Det er vel det enkleste navnet å få opp på skilt, mener Andersen.

Han har stusset litt på at det har tatt flere år å få gjort noe med vedtaket som ble gjort.

- Det tok tid i Lavangen også. Egentlig kunne vi forvente at skiltene tok mindre tid på å bli satt opp i Lavangen også. Kommunen skal sørge for at offentlige bygninger skal skiltes på samisk. Jeg regner med at dette er noe som kan komme i løpet av sommerhalvåret, sier han.

Han mener tanken bak å få opprettet samiske stedsnavnskilt er en fin tanke.

- Jeg vil tro at kanskje ikke alle vil identifisere seg med det samiske. Det var et enstemmig vedtak. Man kan si at Salangen kommune hadde en veldig fin tanke bak vedtaket ut ifra min forståelse. Ting trekker ut i tid, men jeg håper at skiltene likevel kommer, sier han.

Som samisk innbygger, dog i Lavangen, ville han blitt glad for å se samiske stedsnavnskilt dukke opp også i Salangen.

- Jeg ville blitt glad om skiltene kom opp. Jeg tror at både jeg og andre som er opptatte av dette ville blitt glade om de ble satt opp, sier han.

Han oppfordrer nå de med interesse av å se samiske stednavnskilt dukke opp forfatte et brev til kommunen for å prøve å få fortgang i saken.

- Det kunne fungert med å oppfordre samisk befolkning eller organisasjoner til å forfatte et brev til kommunen for å få fortgang i saken. Jeg tror ikke at samisk språkkultur er det folk er mest interessert av, men det ville vært artig om det kom reaksjoner om dette fra folk eller politiske partier, sier han.