Salangen-Nyheter

NSR i Spansdalen:

Gledelig bygdemøte

NSR var fornøyd med oppmøtet. Det var representanter fra Lavangen, Gratangen, Skånland og Evenes tilstede. FOTO: WENCHE KANSTAD

SPANSDALEN: Lokallaget til Norske Samers Riksforbund (NSR) inviterte til folkemøte i Spansdalen på grendehuset i går kveld. Her var også Aili Keskitalo, som er NSRs presidentkandidat.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse

Det var engasjerte folk som hadde møtt opp i grendehuset, for å blant annet høre hva Aili Keskitalo hadde å fortelle, og hvilke svar de ville få på spørsmål de hadde. I starten av møtet oppfordret Ann-Mari Thomassen folket med å legge frem saker de er engasjert i, og fortalte at hun i forkant av møtet hadde fått tilbakemelding om saker som gikk på fiske, og fiskeretten i elva, jordbruk - og nye som eventuelt ønsker å starte opp med dette. Hun gav så ordet videre til Aili Keskitalo.

Ann-Mari Thomassen åpner møtet. FOTO: WENCHE KANSTAD

Informasjon

Keskitalo startet med å fortelle om seg selv, og sitt engasjement i NSR som presidentkandidat. Hun fortalte at det er viktig å styrke Lavangen, og ønsket tilbakemelding fra de oppmøtte på hvilke saker de ville ha drøftet og tatt opp på Sametinget. Det kom tilbakemelding fra salen om at de er svært engasjert i nærmiljøet sitt,  og hadde et ønske om å holde fokus på dette. Alt ifra driftsmidler til grendehuset, til natur-saker.

Virkemidler

- Sametinget har mange virkemidler vi kan bruke, forteller Keskitalo. Alt fra språk, stedsnavn og kulturminner. Hun forteller også at de henter inn mye innspill fra lokallagene rundt om, og de er avhengige av disse tilbakemeldingene. - Vi er ikke bare et parti, vi er en organisasjon som gjør mye grasrotarbeid, forteller hun. NSR står bak bygning av barnehager, rådhus og mye mer. - Når kommunene ikke har tatt grep, gjør vi det, avslutter hun.

Det ble servert kvit- og blodklubb. FOTO: WENCHE KANSTAD 

Utfordringer

Det ble stilt spørsmål fra salen til Keskitalo om hvordan Sametinget vil forholde seg til en eventuell kommunesammenslåing. Hun svarte at Sametinget vil følge med på en eventuell slik prosess, og komme inn på et så tidlig tidspunkt som mulig for ivareta de samiske verdiene som eventuelt kan bli borte i en slik sammenslåing.

Oppfordring

NSR minnet også om forhåndsstemmingen til alle som ønsker å være med på å bestemme fremtiden for samene og deres videre utvikling.