Salangen-Nyheter

Spalten "Salangen-Nyheter tilbake i tid":

Grendehusene forfaller

I fjor i 2020 fylte Salangen-Nyheter 20 år som nettavis!. I den anledning har vi bestemt oss for å bruke litt av året 2021 til å gå litt tilbake i arkivet når det gjelder nyhetssaker som vi har skrevet om i vår 20 år lange nettavis- historie. Den første saken vi børster støv av er fra år 2005 med avdøde Ernst Johansen, fra da grendehuset i Indregård i Salangen sto med stort forfall.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

På bildet:

Leder i UL Samhold i Indregården, Ernst Johansen ser med skepsis på hvordan man skal få nok penger til å drifte grendehuset.

Mange husker vel festene som var på lokalet før i tiden. Før utestedene gjorde sitt inntog i samfunnet for fullt. Grendehusene i Salangen har sine egne historier om det som har foregått både inne og ute på baksiden av husene en sen festkveld. I den tiden var det mer velstand blant de forskjellige ungdomslagene og vedlikeholdsproblemer av grendehuset var ikke et tema. Men i dag er problemet kommet opp på dagsorden til de forskjellige ungdomslagene i Salangen. Blant annet i Indregården.

Tapte penger

Etter at Salangen kommune for en tid tilbake la ned flere barnehager som holdt til i grendehusene, forsvant de faste inntektene til ungdomslagene. I Indregården ser man med skrekk og gru på framtiden, og driften av grendehuset her. - Vi har problemer med å få inn nok penger til å ha huset i stand, og til at det kan være aktiviteter her i løpet av ett år, sier leder i UL Samhold Ernst Johansen. - I dag har vi kun basar og tombola som skaffer oss inntekter, men det er så lite at det er så vidt det rekker til utgiftene, understreker Johansen.

Gulv må skiftes

I løpet av de vel 100 årene grendehuset i Indregården har vært i drift, har blant annet gulvet blitt meget slitt. - Gulvet i salen her er så dårlig, at belegget nesten henger igjen når vi skal vaske her, sier en bekymringsfull Johansen og titter ned på gulvet. Konsekvensene av at gulvet kan bli for dårlig kan bli mange. En av grunnene er kort og enkelt det at huset eventuelt må stenges pga. sikkerheten. - Det gjør jo at vi taper en viktig møteplass for bygdefolket, og de årlige aktivitetene i løpet av ett år, sier Ernst Johansen i UL Samhold til nettavisen.

Kommer til å koste

I Indregården har man gjort en kostnadsberegning på hva det vil komme til å koste for å få nytt gulv på plass. - Vi har regnet ut at vi må ut med mellom 25-30.000 kroner for et nytt gulv, enten det blir parkett eller furugulv, forteller Johansen fortvilet. Han avslutter med å si at Indregården grendehus ikke er det eneste samlingshuset i Salangen som sliter med å holde driftsutgiftene i balanse ettersom tidens tann tar tak i byggene.

ANNONSE
Annonse