Salangen-Nyheter

Åpent og informativt møte på Kåre på Kaia:

Grøvan til Sjøvegan

Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan kommer til Sjøvegan førstkommende torsdag for å informere om nasjonal transportplan.

SJØVEGAN: Torsdag 4.mai inviteres det til ett åpent møte om nasjonal transportplan på Kåre på Kaia, dit kommer blant annet stortingsrepresentant, Hans Fredrik Grøvan.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Klokken 18:00 førstkommende torsdag inviterer Kåre på Kaia deg inn når de er vertskap for et åpent møte hvor stortingsrepresentant og medlem av transportkomitéen Hans Fredrik Grøvan kommer for å informere om aktuelle tema i forhold til den nasjonale transportplanen. Det er ikke første gang Grøvan kommer hit, sist han var i Salangen var for et og ett halvt år siden i forbindelse med folkemøte i Salangen Kristelig Folkeparti.

Forlengelse av jernbanen?

I løpet av det to timer lange møtet er det flere temaer som skal tas opp, deriblant et tema som også ble tatt opp sist han var på Sjøvegan. - Et av temaene som skal drøftes er forslaget om forlengelse av jernbanen fra Narvik og til Tromsø. Jeg er veldig opptatt om å få fornyet vurderingene om å lage en jernbane, hva betyr den for næringslivet, kostnader og den sammfunnsøkonomiske nytteverdien, og få oppdaterte tall og ny informasjon så vil det være til god hjelp for videre vurderinger, sier stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan i intervju med nettavisen.

Skal drøfte skuterkjøring

Hans Fredrik oppfordrer alle til å komme på dette åpne møtet som holdes torsdag 4. mai på Kåre på Kaia. I tillegg til Grøvan kommer også Odd Arild Pedersen fra Salangen Motorferdselforening for å diskutere hvilke muligheter som ligger til rette for å forvalte snøskuterkjøring i kommunen. Møtet starter klokken 18:00, Kaféen blir åpen, og det blir salg av kaffe, brus med mer.