Salangen-Nyheter

Salangen kommune:

Har innført ferdselsforbud

Salangen kommune har innført ferdselsforbund på havisen som ligger på Sagfjorden. FOTO: JON HENRIK LARSEN

Salangen kommune har innført ferdselsforbund på havisen som ligger på Sagfjorden. FOTO: JON HENRIK LARSEN

SJØVEGAN: Fra og med 18.april har Salangen kommune innført ferdselsforbud på Sagfjorden, grunnet den usikre havisen som nå er. Diskusjonen om et gyldig ferdselsforbud og virkningen av det, har gått hett for seg på sosiale medier.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

Kommunen har lagt ut melding på sine nettsider om ferdselsforbudet: "- På grunn av usikre isforhold innføres det ferdselsforbud på isen. Forbudet gjelder fra og med torsdag 18. april", skriver kommunen.

Debatt om forbudet

Diskusjonene om kommunen har hjemmel for og sette et slikt ferdselsforbud, har gått hett for seg på sosiale medier. Frode Bruvoll uttrykker seg tydelig på Facebook i en kommentar på kommunens innlegg om ferdselsforbudet. - Hvem i Salangen kommune har innført et slikt forbud..og med hvilken hjemmel..?..og hvilken hjemmel brukes om sommeren når det er dårlig vær, sier Bruvoll tydelig i sin kommentar.

Faksimile fra Facebook- debatten under:

Annonse