Salangen-Nyheter

Folkevekst i Salangen:

Har snudd på flisa

Sigrun Wiggen Prestbakmo er fornøyd med befolkningsveksten i Salangen.

SJØVEGAN: Statistisk Sentralbyrå (SSB) har nylig levert statistikken over folkeveksten i de ulike kommuene i Norge. Ordføreren i Salangen kan fornøyd fortelle at folketallet har økt bra i andre kvartalet, til tross for nedgangen som var i starten av første kvartal.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Statistisk Sentralbyrå viser frem ferske tall over Salangens befolkning som har opplevd vekst i folketallet i andre kvartal 2016. Andre kvartalet i år økte folketallet med 28 personer, hvorav 23 var tilflyttede. Det innebærer en positiv utvikling og samlet 11 personer i pluss i 2016.  Ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo forteller at Salangen kommune hadde en nedgang i folketallet i første kvartal, men at dette nå har snudd, som forventet. - Det er positivt med vekst i folketallet. Vi må vi jobbe med blant annet tilrettelegging av flere boliger og tilrettelegging for næringsutvikling for å fortsette å vokse, sier Prestbakmo fornøyd til nettavisen.

Fødselsoverskudd

Wiggen Prestbakmo legger ekstra stor vekt på at befolkningsveksten kommer også av flere fødsler som har vært i Salangen i år. - Det er flott at vi så langt i år har fødselsoverskudd i Salangen, siden 1999 er det kun fire år vi har hatt fødselsoverskudd, dvs. flere fødte enn døde. Det blir spennende å se hvordan tallene kommer til å være på slutten av året, sier Wiggen Prestbakmo til nettavisen. I følge Statistisk sentralbyrå har det blitt født 13 barn så langt i år, hvorav i fjor var det bare 7 fødsler på denne tiden av året.