Salangen-Nyheter

Anleggstrafikk forverrer veien:

Har søkt bevilgning

Tung trafikk fører til forverret vei langs St. Hansveien. ARKIVFOTO: PER ASBJØRN GUNDERSEN.

SJØVEGAN: Boligutbygging på Øvre Sjøvegan og utover mot Karavika merkes med veislitasje langs St. Hansveien, men asfaltering har blitt foreslått.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Børg Lind, formann ved vedlikeholdsavdelingen på Sjøvegan, sier seg enig i at anleggstrafikk til boligfeltet som er under utbygging utover mot Karavika har mye å si for hvor snart asfalten langs St. Hansveien slites. Tung trafikk gjør at den slites raskere, og hull har dukket opp og utvidet seg.

Håper politikere vil bevilge penger

— Vi har lagt inn søknad om ihvertfall delvis asfaltering, sier Lind på telefon, men søknaden har ikke blitt behandlet enda. Om de ønsker å bevilge penger til asfaltering eller ikke er noe politikerene må bestemme ut ifra økonomien, men det har tidligere vært politisk vilje til å jobbe med veiene. Ved spørsmål om hvordan han tror dette kan bli påvirket av det kommende valget ler Lind. — Det tør jeg ikke svare på, sier han.

Videre planer for boligfeltet

Om selve utbyggingen fortsetter Lind med å si at det går bra. — Vi vurderer å asfaltere i høst, sier han om det nye boligfeltet, men det vil være bedre å asfaltere etter at alt er ferdig, sånn at anleggstrafikk ikke sliter veien ned innen utbyggingen er ferdig. Ifølge Lind er det planlagt 4-5 hus som skal komme opp i det nye boligfeltet over det nærmeste året, men da etterspørselen etter tomter er stor er det flere trinn i utbyggingen der veien blir forlenget for å få plass til flere hus, før den utvides nedover mot Karavika. Asfaltering blir iverksatt når alle trinnene nærmer seg fullføring.