Salangen-Nyheter

Kommunen følger regjeringens råd:

Har stengt ned Salangshallen

Salangshallen blir frem til den 18.januar stengt for all treningsaktivitet. Dette ut ifra regjeringens nye smittevernråd som kom sist søndag. ARKIVFOTO: JON HENRIK LARSEN

Salangshallen blir frem til den 18.januar stengt for all treningsaktivitet. Dette ut ifra regjeringens nye smittevernråd som kom sist søndag. ARKIVFOTO: JON HENRIK LARSEN

For å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte, iverksettes det forsterkede nasjonale og lokale smitteverntiltak i foreløpig to uker fra 4. januar. Smitten er økende og sprer seg til nye deler av landet, så tiden er inne med et felles krafttak for å unngå en ny smittebølge. Nå oppfordrer kultursjef i Salangen kommune, Kurt-Jan Kvernmo til en felles dugnad igjen.
- Salangen kommune har avholdt møte i kriseledelsen og drøftet lokale tiltak i forhold til å begrense smitten som nå breer seg i landet, sier Kvernmo til nettavisen. 

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

Det bestemt følgende lokale føringer for Salangshallen i kommende periode.

Lokale føringer for idrett og kultur:

- Alle organiserte aktiviteter eller idrettsaktiviteter anbefales utsatt til etter 18 jan.

- Salangen kommune har besluttet å stenge idrettshallen fra og med 4, januar til og med 17 januar for all fysisk aktivitet. Dette gjelder styrke- og spinningsrom samt klatrevegg og aktivitetssalene i hallen.

- Garderober i hallen stenges også i denne perioden.

- Idrettshallen er kun åpen for SFO som driver sin aktivitet i kafeen og klasserommet nede.

Også bruken av Salangen kulturhus begrenses i følge kultursjefen.

- Ja, også her ser vi at vi må stramme inn for å kunne følge opp smittevernhensyn, sier Kvernmo og viser til følgende punkter:

- Svømmehallen holdes åpen for Salangen skole 1-4 trinn i forbindelse med svømmeundervisning. Svømmehallen stenges for alle andre bruk

- Kinodriften fortsetter med begrensede plasser. 

- VELVE og ungdomsklubbaktivitet stenges frem til 18 januar. 

- Møter i storsal og lysthus fortsetter med begrensninger i antall deltakere.

- Kulturhuset er stengt for andre arrangement som bursdager, barnedåp etc.  

- Kulturhuset stenges for alle øvinger og treninger.   

- Det innføres antallsbegrensninger på biblioteket på max 10 personer inne samtidig.

Annonse