Salangen-Nyheter

Minnestatue av Per Tønder:

Har utsatt avdukingen

Leder i Salangen Historielag, Eliseus Rønhaug kan fortelle at avdukingen blir å skje på fredag 30. juni, men bare på et litt senere klokkeslett. FOTO: ALEKSANDER WALØR

SJØVEGAN: Salangen Historielag tok initiativet til å reise en minnestatue av tidligere Salangen-ordfører Per Tønder. Den skal bli avdukket 30. juni, men klokkeslettet har blitt flyttet på.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Per Tønder var født den 6. april i 1911 og gikk bort den 18. juli i 2015. I løpet av sitt 104 år lange liv holdt han flere viktige roller og var en pådriver for utbygging og utvikling av lokalsamfunnet, blant annet satt han som ordfører for Salangen kommune i 20 år og sogneprest i 25 år, i tillegg til å sitte som formann for TIRB og satt som leder i representantskapet til Troms kraftforsyning. For alt arbeidet han hadde under sin karriere medførte det at han også fikk Kongens fortjenestemedalje i gull, og 30. juni skal Salangen Historielag reise en statue for respekt av hans arbeid, som skal stå ved Salangen kirke på Sjøvegan.

Endret klokkeslett

Leder for Salangen Historielag, Eliseus Rønhaug er stolt og gleder seg til avdukingen som skal foregå utenfor Salangen kirke 30. juni. Men det har skjedd en liten endring i planleggingen av avdukingen av statuen. - Vi har fått et ønske fra kirken at vi utsetter avdukingen med noen timer, fra kl. 11.00 til kl. 15.00, på grunn av kirkelig arbeid. Vi viser så klart respekt til det ønsket og fulgte utsatte avdukingen med noen timer, sier Rønhaug til nettavisen. Selve avdukingen vil fortsette som planlagt, hvor Eliseus Rønhaug selv har en åpningstale, og ordfører i Salangen, Sigrun Wiggen Prestbakmo skal holde tale for dagen, deretter skal selve avdukingen gjøres av Per Tønders datter.