Salangen-Nyheter

Sametingsrepresentant reagerer:

Helsemessig usikkerhet

Sametingsrepresentant Geir Johnsen ser helsemessige usikkerheter med å sette opp den nye 420-KW linjen igjennom Kvernmoen i Gratangen. FOTO: JON HENRIK LARSEN

KVERNMOEN,GRATANGEN: Sametingsrepresentant for Arbeider-partiet, Geir Johnsen (bildet) reagerer på planleggingen av den ny 420-KW linje fra Ofoten til Finnmark med en plassert trase igjennom Kvernmo i Gratangen kommune.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

NVE har i sin planlegging av ny 420-KW linje fra Ofoten til Finnmark, plassert trase for denne linjen rett gjennom bebygelsen på Kvernmo i Gratangen kommune. Dette til tross for innbyggernes motstand mot denne traseen.  Innbyggerne og Gratangen kommune har ønsket å legge traseen langs det østre alternativet. Nå går sametingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Geir Johnsen inn i debatten. - De helsemessige konsekvensene i forhold til slike kraftlinjer gjennom bebyggelse vet vi ikke nok om i dag. Slike kraftlinjer har en innvirkning både strålingsmessig og som en psysisk trussel i forhold til usikkerhet vedrørende utvikling av kreft. I den samiske bygda Kvernmo har det vært økte tillfeller av kreft i de årene eksisterende kraftlinjer har vært der, sier Johnsen bestemt.

Utvikling

Johnsen ser også andre utfordringer i forhold til den planlagte traseen. - Et annet argument for å benytte østlig trasse er muligheten for utvikling av den samiske bygda Kvernmo. Som en følge av bygging av Hålogalandsbrua, vil dette området bli veldig aktuelt for videreutvikling. Noe som vil styrke den samiske bosetningen i området.

Sametinget må i sine konsultasjoner med Olje og energi- direktoratet, synligjøre viktigheten av å bedre Kvernmoens situasjon, og bygdas fremtidige muligeheter, ved at kraftlinjen plasseres utenfor bebyggelsen, avslutter Johnsen.