Salangen-Nyheter

Full aktivitet fra mandag av:

HelseRehaben i gang

Salangen Helserehab har åpnet for pasienter igjen. FOTO: VERONICA KLAUSSEN

ELVELUND: I går var dagen kommet og Salangen HelseRehab er i gang. Et samhandlingsprosjekt med kommunene i regionen sammen med UNN.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

HelseRehaben er i gang og de første pasientene er ankommet. -Det er så godt å være i gang og spesielt når vi ser at det ikke bare er lys i vinduene på kontorene, men også på pasientrommene, sier daglig leder på Helserehaben, Inger-Ann Fossli. Salangen Helserehab er et prosjektsamarbeid mellom og Salangen kommune.Framtiden

Prosjektperioden går frem til utgangen av juni 2012 og det første evalueringsmøtet med alle samarbeidspartnerne vil komme allerede 24. november. De på Salangen Helserehab håper at denne prosjektperioden vil vise at det er behov for slike tjenester i alle kommuner, og at den tjenesten som Salangen Helserehab kan tilby, både er viktig for kommunene og pasientene dette gjelder. Ved at pasientene får intensiv rehabilitering og opptrening kommer de mye raskere i stand til å hjelpe seg selv. Pasientene vil på denne måten bli mindre avhenging av hjelp fra hjemmetjenesten og kommer seg raskere etter et sykehusopphold.Ansatte

De har utvidet staben på Salangen Helserehab og har nå 36 ansatte. De har en hel legestilling og så har de 20% lege fra kommunen. De har en ergoterapaut og så har de 8-12 hjelpepleiere. Det er investert i nytt utsyr og så har de koblet seg opp på Norsk helsenett. De har også nå fått sin egen hjemmeside, http://www.salangen-rehab.no. Denne styres av helserehabs markedskonsulent Hans Sverre Woll.Tålmodighet

En av de viktigste tingene fremover nå er tålmodighet. - Rom ble ikke bygget på en dag, og det er så viktig at alle er tålmodig og ikke forventer at alt skal skje med en gang. Vi må få til en god dialog og et godt samarbeide mellom kommunene, sykehusene og helserehaben, sier daglig leder Inger- Ann Fossli. I den nye samhandlingsreformen får kommunene større ansvar for pasientene og da blir rehabiliteringen og samarbeide enda viktigere for denne gruppen.