Salangen-Nyheter

Skal vedta fremtiden etter takstering:

Herredshuset til 1,- krone

Herredshuset ble bygget i 1955 og ligger midt i Sjøvegan sentrum. ARKIVFOTO: MARTINE TURKALJ

Det tidligere rådhuset i Salangen, herredshuset har nå fått en takst som ble tatt i desember i fjor. Stor slitasje, svekket tilstand og lag fleksibilitet er ord som går igjen.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Sist oppdatert: 15.02.2021 kl 00:00

Annonse

Herredshuset ble bygget tilbake i 1955 og har per i dag ingen reell økonomisk verdi slik det står.

– Skal bygget bare stå å forfalle, eller skal det forvares?, spurte Markus Mildar Svendsen i en artikel på nettavisen i 2017. Han er svært engasjert i fremtiden til herredshuset.

Mildar Svendsen mener bygget er det fineste vi har i Salangen, og at det er veldig synd at det står uten å bli brukt. Han mener det skal ivaretas.

Markus Mildar Svendsen er engasjert i skjebnen til det tomme herredshuset. ARKIVFOTO: KNUT-ARILD JOHANSEN

I slutten av 2018 vetdtok kommunestyret at herredshuset skulle legges ut for salg. Noe interesse har det vært.

Kommunestyret ønsket i samme møte at fasaden og trapperommet inne i førsteetasjen skulle bevares, nå foreslås det å trekke tilbake ønsket for å gjøre et mulig salg lettere.

På mandag neste uke skal saken opp igjen i kommunestyret, hvor taksten skal gjennomgås og en ny beslutning skal tas. Ut ifra saksdokumentene og administrasjonssjefens innstilling ser det ut som beslutningen blir utsatt til 2022, mens det jobbes med å utvikle den aktuelle planen for stedsutviklingen av Sjøvegan sentrum.

Det var Svein H. Hansen (bildet) og Hanne-Kristin Holand som takserte det tidligere herredshuset. FOTO: TROMS TAKST AS

Det mest lønnsomme ifølge verditaksten er at eiendommen omreguleres til boligformål.

Takseringen ble gjennomført til en kostnad på 37 000 kroner av Troms Taks AS, som er en av få i Troms og Finnmark som gjennomføre taksering av slike bygg.

?Det vil alltid være noen som ser på en eiendom med andre øyne» står det i dokumentet som sier at bygget har en teknisk verdi på 1 krone, men en markedsverdi på 1 000 000 kroner.

Det estimeres at om det bygges leiligheter på totalt 750 m2 så ligger rivning, byggingskostnadene og salgsomkostninger på omtrent 32 500 000 kroner. Rivningen er estimert til å koste mellom 1 000 000- og 1 500 000 kroner. Salgsinntektene ligger derimot på 34 650 000 kroner, som betyr et gjenstående beløp på 2 000 000 kroner. Dette er estimater gjort av takstselskapet.

Mandag skal kommunestyret i Salangen behandle saken.